Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Richard Price Lecture Theatre, Hillary Rodham Clinton School of Law

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Event description
Find out everything you need to know about the Legal Practice Course at Swansea University!

About this Event

Find out everything you need to know about the Legal Practice Course at Swansea University at our LPC Open Evening on Wednesday 4th March 2020. Meet staff and current & former students who will be happy to answer any burning LPC questions you may have!

The session will cover both the full time and part time route and include information about upgrading your LPC to the LLM in Legal Practice & Advanced Drafting.

This free event will be held in the Richard Price Building at the Hillary Rodham Clinton School of Law at Swansea University.

  • 6:00 - 7:00 - Welcome reception
  • 6:15 - 6:45 - Optional tour of new facilities
  • 7:00 - 8:00 - Welcome and introduction by Trilby James and Amanda Rees, LPC Programme Directors. Talks by former students and local practitioners.

We look forward to seeing you there!

Can't make the event? Find out all about the LPC via our website.

------------------------------------------------------------------------

Darganfyddwch bopeth sydd angen i chi ei wybod am y Cwrs Ymarfer y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod ein Noson Agored LPC ar nos Fercher, 4 Mawrth 2020. Cewch gyfarfod â staff a chyn-fyfyrwyr fydd yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am y Cwrs Ymarfer y Gyfraith!

Bydd y sesiwn yn ymdrin â’r ddau lwybr llawn amser a rhan-amser ac yn cynnwys manylion am uwchraddio’ch LPC i’r LLM mewn Ymarfer Cyfreithiol a Drafftio Uwch.

Ni chodir tâl am y digwyddiad ac fe’i cynhelir yn Adeilad Richard Price yn Ysgol Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe.

  • 6:00 - 7:00 - Derbyniad Croeso
  • 6:15 - 6:45 - Teithiau opsiynol o’r cyfleusterau newydd
  • 7:00 - 8:00 - Croeso a chyflwyniad gan Trilby James ac Amanda Rees, Cyfarwyddwyr Rhaglen LPC. Sgyrsiau gan gyn-fyfyrwyr ac ymarferwyr lleol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld!

Methu dod i’r digwyddiad? Darganfyddwch fwy am y Cwrs Ymarfer y Gyfraith ar ein gwefan.

Share with friends

Date and Time

Location

Richard Price Lecture Theatre, Hillary Rodham Clinton School of Law

Swansea University

Singleton Park

Swansea

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved