Free

LS: NEXUS – the intersection of collaboration, innovation and funding

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Life Sciences Hub Wales presents the LS: NEXUS – the intersection of collaboration, innovation and funding.

The LS: NEXUS is a series of life sciences events held across Wales that promote and showcase the latest public funding, innovative approaches and collaboration opportunities for projects from industry, academia, and healthcare.

LS NEXUS – South Wales

DATE: 24 April 2017

TIME: 09:30-12:30

LOCATION: Life Sciences Hub Wales, The Chris McGuigan Hub, Cardiff Bay, CF10 4PL.

Further details to be confirmedMae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cyflwyno LS: NEXUS – ble mae cydweithredu, arloesi a chyllido'n cwrdd.

Mae LS: NEXUS yn gyfres o ddigwyddiadau gwyddorau bywyd a gynhelir ledled Cymru i hybu ac arddangos y cyllid cyhoeddus diweddaraf, dulliau gweithredu arloesol a chyfleoedd cydweithredu ar gyfer prosiectau o ddiwydiant, academia a gofal iechyd.

LS NEXUS – De Cymru

DYDDIAD: 24 Ebrill 2017

AMSER: 09:30-12:30

LLEOLIAD: Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru, Hwb Chris McGuigan, Bae Caerdydd, CF10 4PL.

Manylion pellach i'w gadarnhau


Share with friends

Date and Time

Location

Life Sciences Hub Wales

The Chris McGuigan Hub

Cardiff

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved