LSRNW Spring Networking Event

LSRNW Spring Networking Event

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

Free networking event with delegates from across Wales

About this event

The LSRNW would like to welcome you to a free online networking event, open to researchers from post-doctoral to professorial level at Cardiff, Swansea, Bangor and Aberystwyth Universities. When registering, please give a brief description of your research area and/or planned project, highlighting any particular areas where you’d like to expand your networks. For example, you may be working in animal models of cancer, and you may wish to work with researchers with 3D organoid culture expertise. This will allow us to organise the day to give you the most benefit.

Digwyddiad Rhwydweithio Gwanwyn LSRNW

Digwyddiad rhwydweithio am ddim gyda chynrychiolwyr o bob rhan o Gymru

Hoffai LSRNW eich croesawu i ddigwyddiad rhwydweithio ar-lein am ddim, sy'n agored i ymchwilwyr o lefel ôl-ddoethuriaeth i lefel athrawol ym Mhrifysgolion Caerdydd, Abertawe, Bangor ac Aberystwyth. Wrth gofrestru, rhowch ddisgrifiad byr o'ch maes ymchwil a/neu brosiect wedi'i gynllunio, gan dynnu sylw at unrhyw feysydd penodol lle hoffech chi ehangu eich rhwydweithiau. Er enghraifft, efallai eich bod chi'n gweithio gyda modelau anifail o ganser, a hoffech chi weithio gydag ymchwilwyr sydd ag arbenigedd gyda meithriniadau o organoid 3D. Bydd hyn yn caniatáu inni drefnu'r diwrnod er mwyn rhoi'r budd mwyaf i chi.