Sales Ended

Lunchseminarie: Digitalisering och delaktighet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

P5 i Umeå

46 Storgatan

903 26 Centrala Stan

Sweden

View Map

Event description

Description

09:30 - 10:00 Inskrivning och fika

10:00 - 10:30 Susanne Rolfner Suvanto (Omvardnadsinstitutet)

"Välfärdsteknik och den nationella kvalitetsplan för vård och omsorg"

10:30 - 11:00 Antonio Mir Cabot & Karl-Johan Palmgren (Frösunda Omsorg & Sekoia)

"Verksamhetseffekter vid digitalisering av vård och omsorgsboenden"

11:00 - 11:30 Malin Edlund Fransson & Ann-Sofie Mårtensson (RISE)

"Vilka är de digitala trenderna inom vård och omsorg?"

11:30 - 12:00 Diskussion och perspektiv

"Workshop kring dagens pointer och diskussion bland talare och deltagare"

12:00 - 13:00 Vi bjuder på LUNCH


Språk: Svenska

Tema: Äldreomsorg/LSS

Målgrupp: Omsorgspersonal, Chef/beslutsfattare, Brukarorganisationer, Verksamhetsutveckling

Nyckelord: Exempel från verkligheten (goda/dåliga), Nytta/effekt, Välfärdsutveckling, Användbarhet, Digitalisering och Delaktighet

Syfte: Inspiration och mingel

Date and Time

Location

P5 i Umeå

46 Storgatan

903 26 Centrala Stan

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved