Free

Magic Butterfly Virtual Reality Experience | Profiad Rhithwir Magic Butterf...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Immerse yourself in Magic Butterfly, a virtual reality experience by REWIND and the Welsh National Opera

Using virtual reality (VR) technology the Welsh National Opera re-imagines scenes from two classic operas, Madam Butterfly and The Magic Flute.

You'll be charmed by one of opera’s favourite heroines and interact with some friendly four-legged friends!

  • the One Fine Day experience from Madam Butterfly lasts four minutes 21 seconds

  • How Soft, How Strong Your Magic Sound from The Magic Flute lasts three minutes two seconds

Total running time for both virtual reality experiences is approximately eight minutes.

Entry is free but advance booking is recommended via Eventbrite. You’re welcome to drop-in but you may need to wait for a headset to become available.

This session is also available on Thursday 1 March from 16:30 to 18:30.

Magic Butterfly is accessible to wheelchair users.

Safety advice:

  • you must be at least 13-years-old to use Magic Butterfly

  • Please read thoroughly the important safety advice before placing your booking, in order to reduce the risk of personal injury, discomfort, property damage, and other potential hazards.

Dewch i fwynhau Magic Butterfly, profiad rhithwir gan REWIND ac Opera Cenedlaethol Cymru

Drwy ddefnyddio technoleg rhithwir (VR), mae Opera Cenedlaethol Cymru yn ail-greu golygfeydd o ddwy opera glasurol, Madam Butterfly a The Magic Flute.

Dewch i gael eich hudo gan un o hoff arwresau'r byd opera ac I ryngweithio gyda chymeriadau pedair coes!

  • Mae profiad One Fine Day allan o Madam Butterfly yn para pedair munud a 21 eiliad

  • Ac mae How Soft, How Strong Your Magic Sound allan o The Magic Flute yn para tair munud a dwy eiliad

Mae cyfanswm hyd y ddau brofiad rhithwir oddeutu wyth munud i gyd. Mae mynediad am ddim ond awgrymwn eich bod yn archebu tocyn o flaen llaw drwy Eventbrite. Mae croeso i chi alw heibio, ond mae'n bosibl y bydd rhaid i chi aros am glustffon.

Mae'r sesiwn hon hefyd ar gael ddydd Iau 1 Mawrth rhwng 16.30 ac 18.30.

Mae Magic Butterfly yn hygyrch i bobl sy'n defnyddio cadeiriau olwyn.

Cyngor Diogelwch:

  • mae'n rhaid i chi fod dros 13 oed i ddefnyddio Magic Butterfly.

  • Cofiwch ddarllen y cyngor diogelwch pwysig ar y ffurflen archebu yn drylwyr cyn i chi archebu eich tocyn er mwyn lleihau’r risg o niwed personol, anesmwythder, difrod i eiddo, a pheryglon posibl eraill.
Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Bute Place

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved