Free

Making a presentation - design & delivery / Sgiliau Cyflwyno

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Thoday F1

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


Mae'r gallu i siarad o flaen y grŵp - neu dyrfa - yn anghredadwy o werthfawr ym myd gwaith. Mewn gwirionedd, gall fod yn rhan bwysig o gael swydd yn y lle cyntaf gan fod llawer o gyflogwyr yn gofyn i ymgeiswyr am swyddi roi cyflwyniad fel rhan o'r broses gyfweld. Yn y gweithdy hwn byddwn yn canolbwyntio ar y broses gorfforol o siarad yn dda yn gyhoeddus. Dydy llawer o bobl ddim yn gwneud y mwyaf o'u sgiliau cyfweld, ddim yn dangos eu hunain ar eu gorau, neu'n mynd yn fwy nerfus na raid iddyn nhw.

The ability to speak in front of a group – or a crowd – is incredibly valuable in the world of work. In fact, it can be an important part of getting a job in the first place, since many employers ask potential recruits to make presentations as part of the interview process. In this workshop we’re going to focus on the actual physical process of speaking well in public.

Share with friends

Date and Time

Location

Thoday F1

View Map

Save This Event

Event Saved