Free

Making a three-dimensional clay vessel with ceramacist Anne Gibbs / Gwneud...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses

Making a three-dimensional clay vessel with ceramacist Anne Gibbs

Saturday 27 and Sunday 28 January - 10am – 3pm

At Old Hall, High Street, Cowbridge, CF71 7AH

Create designs on paper using collage and mono-printing techniques then use these to design and create a vessel using hand building and decorating techniques with a variety of tools and ceramic materials.


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr

Gwneud llestr clai tri dimensiwn gyda’r ceramegydd Anne Gibbs

dyddiau Sadwrn 27 a Sul 28 Ionawr - 10am - 3pm

Yn yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen CF71 7AH

Byddwch yn creu dyluniadau gan ddefnyddio collage a thechnegau mono-brintio wedyn defnyddio’r rhain i ddylunio a chreu llestr gan ddefnyddio technegau llunio â llaw ac addurno ag amrywiaeth o daclau a deunyddiau ceramig.

Share with friends

Date and Time

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved