Free

Making a Three–dimensional clay vessel with ceramacist Anne Gibbs / Gwneud...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Red House Cymru

Old Town Hall

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses

Making a Three–dimensional clay vessel with ceramacist Anne Gibbs

Saturday 24 March and Sunday 25 March - 10am - 3pm

At Red House, Old Town Hall, High St, Merthyr Tydfil CF47 8AE

As a group, we will discuss the work of artist’s Heather Eastes, Sara Philpot and Helen Higgins. We will compare the different styles of paintings, materials and investigate figurative sculpture to generate ideas and identify themes of the three artists. Individually, you will explore, select and record what interests you about each artist using a variety of materials, techniques and tools. Through a selection process, you will design and create a clay vessel using hand building and decorating techniques with a variety of tools and ceramic materials.

Examples and demonstrations will be provided throughout the two days.

Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr

Gwneud llestr clai tri dimensiwn gyda’r ceramegydd Anne Gibbs

dyddiau Sadwrn 24 Mawrth a Sul 25 Mawrth 10am - 3pm

Yn Nhŷ Coch, Hen Neuadd y Dref, Heol Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE

Fel grŵp, byddwn yn trafod gwaith yr artistiaid Heather Eastes, Sara Philpot a Helen Higgins. Byddwn yn cymharu gwahanol arddulliau peintiadau, deunyddiau ac yn archwilio cerflunwaith ffiguraidd i gynhyrchu syniadau ac i ganfod themâu’r tair artist. Bob yn un, byddwch yn chwilio, yn dethol ac yn cofnodi beth sydd o ddiddordeb i chi ynghylch pob artist gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, technegau a chelfi. Drwy broses dethol, byddwch yn dylunio ac yn creu llestr clai gan ddefnyddio technegau llunio â llaw ac addurno ag amrywiaeth o gelfi a deunyddiau ceramig.

Darparir enghreifftiau ar arddangosiadau drwy gydol y deuddydd.

Share with friends

Date and Time

Location

Red House Cymru

Old Town Hall

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved