Making By Hand - Weaving   Gwneud â Llaw - Gwehyddu
Free
Making By Hand - Weaving   Gwneud â Llaw - Gwehyddu

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

Beautiful woven pieces can be created using a simple weave technique of warp and weft thread around a range of objects that act as 'looms', such as pieces of driftwood, pebbles, a box. Weaving with different materials such as yarn (natural and synthetic), twigs, foil, plastic bags, recycled fabrics.

Cross curricular links:

  • Science - understanding the different properties of materials including their flexibility, strength, colour, texture.

  • Numeracy - quantity of warp/weft threads, repeat patterns, problem solving, weights and measures
  • Literacy
  • History - history of weaving, basketry within Wales, cultural identity, poetry ('weaving' of words - story telling), warp, weft, texture, loom, synthetic, recycled etc.

Who Should Attend ?

Teachers who want to enhance their hand making skills so that they can offer their students quality making projects.

This free workshop is only open to teachers who work or live in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


Facilitator

The Makers Guild in Wales has a wealth of expertise and resources through its guild membership. It has a track record of providing teachers in primary and secondary education with support in delivering making project to pupilsTrosolwg

Gellir creu darnau wedi’u gwehyddu hardd gan ddefnyddio techneg wehyddu syml o ystof ac anwe edafedd o amgylch amrywiaeth o wrthrychau sy’n gweithredu fel gwyddiau, megis darnau o froc mor, cerrig, bocs. Gwehyddu gyda gwahanol ddeunydd megis edafedd (naturiol a synthetig), brigau, ffoil, bagiau plastig, ffabrigau wedi’u hailgylchu.

Cysylltiadau trawsgwricwlaidd:

  • Gwyddoniaeth – deall gwahanol briodweddau deunyddiau yn cynnwys eu hyblygrwydd, cryfder, lliw, gwead.
Rhifedd - swm o edafedd ystof /anwe, patrymau ailadroddus, datrys problem, pwysau a meintiau.
  • Llythrennedd
  • Hanes - hanes gwehyddu, basgedwaith yng Nghymru, hunaniaeth ddiwylliannol, barddoniaeth ('gwau’ geiriau - adrodd stori), ystof, anwe, gwead, gwŷdd, synthetig, ailgylchwyd ac ati.


Pwy ddylai fynychu?

Athrawon sydd am wella eu sgiliau gwneud â llaw fel y gallant gynnig prosiectau gwneud o ansawdd i’w myfyrwyr.

Dim ond i athrawon sy’n gweithio neu’n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dorfaen y mae’r gweithdy am ddim hwn ar gael.

Hwylusydd

Mae gan Urdd y Gwneuthurwyr yng Nghymru gyfoeth o arbenigedd ac adnoddau drwy ei aelodaeth. Mae ganddo hanes da o ddarparu cefnogaeth i athrawon mewn addysg gynradd ac uwchradd er mwyn cyflwyno prosiect gwneud i ddisgyblion.

Share with friends

Date and Time

Location

Llantarnam Grange Arts Centre

St David's Rd

Cwmbran

NP44 1PD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved