Sales Ended

Making Literacy Fun |Gwneud Llythrennedd yn Hwyl

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Open University in Wales

18 Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

Free professional development sessions for school support staff

Come and join our free Saturday workshops running this spring and summer. Developed in partnership with Unison, these sessions will help raise your confidence in the workplace and build a clear understanding of your roles and capabilities. Certificates are awarded at each session which build towards a dynamic CV and educational learning portfolio.

Making Literacy Fun

  • Speaking and Listening Ideas

  • Working with words

  • Making Literacy fun

Refreshments and lunch will be provided, please inform us of any dietary requirements by emailing: wales-events@open.ac.ukSesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Dewch i ymuno â’n gweithdai am ddim a gynhelir bob dydd Sadwrn y gwanwyn a’r haf hwn. Wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth ag Unsain, bydd y sesiynau hyn yn helpu i gynyddu eich hyder yn y gweithle ac adeiladu dealltwriaeth glir o’ch dyletswyddau a’ch galluoedd. Dyfernir tystysgrifau ym mhob sesiwn a fydd yn cyfrannu at bortffolio dysgu a CV dynamig.

Gwneud Llythrennedd yn Hwyl

•Syniadau Siarad a Gwrando

•Gweithio gyda Geiriau

•Gwneud Llythrennedd yn hwyl

Darperir cinio a lluniaeth, rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: wales-events@open.ac.uk

Date and Time

Location

The Open University in Wales

18 Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved