Free

Making Marks - Unlocking Inhibition And Investing Value In Drawing | Gwneud...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Redhouse

Old Town Hall

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Artist Catrin Webster will lead a day of mark making and drawing that is open to all teachers of all disciplines and all levels of drawing experience. The day will develop and reveal participants own skills. Together you will explore the role of drawing, its value and significance across the curriculum.

Drawing, as a way to record, notice, observe, explore and communicate the real and imagined worlds around us, is a key learning tool.

The day will aim to inspire you, free you from drawing inhibitions; unlock the draftsman inside and equip you with strategies to do the same for your pupils.


Places on the course are free to book and the network will sponsor your attendance by supporting the cost of supply staff up to £180 per day.
Bydd yr artist Catrin Webster yn arwain diwrnod o wneud olion a lluniadu sy’n agored i athrawon i gyd, o bob disgyblaeth a lefel profiad lluniadu. Bydd y diwrnod yn datblygu ac yn datgelu sgiliau’r cyfranogwyr eu hunain.

Gyda’ch gilydd byddwch yn chwilio rôl lluniadu, ei werth a’i bwysigrwydd ar draws y cwricwlwm. Mae lluniadu, yn ffordd o gofnodi, sylwi, gwylio, chwilio a chyfleu’r bydoedd gwirioneddol a dychmygol o’n cwmpas, yn declyn dysgu allweddol.

Amcan y diwrnod fydd eich ysbrydoli, eich rhyddhau o ofn lluniadu, datgloi’r tynnwr lluniau oddi mewn a rhoi i chi strategaethau i wneud yr un peth i’ch disgyblion.


Mae llefydd ar y cwrs am ddim i’w cadw a bydd y rhwydwaith yn eich noddi i ddod, drwy gefnogi cost staff cyflenwi hyd at £180 y diwrnod.


Share with friends

Date and Time

Location

Redhouse

Old Town Hall

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved