Free

Making the most of your Film Club/ Datblygu'ch Clwb Ffilm

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Stepaside Primary School

Kilgetty

SA68 0UG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Looking to establish a film club, recently started or looking for ideas to develop an existing film club? This session will be an opportunity to discover the resources that Into Film can provide, as well as learn about the ideas used successfully by leaders at established clubs.

If you have any particular projects planned for the remainder of this term or the next, then let us know beforehand at cardiff@intofilm.org. We will tailor our resources to ensure the session is as relevant as possible.Edrych i sefydlu clwb ffilm, wedi cychwyn un yn ddiweddar neu'n chwilio am syniadau i ddatblygu un sydd eisoes yn bodoli? Bydd y sesiwn hon yn gyfle i ddarganfod yr adnoddau y gall Into Film ddarparu, yn ogystal â dysgu am y syniadau a ddefnyddir yn llwyddiannus gan arweinwyr mewn clybiau sefydledig.

Os oes gennych unrhyw brosiectau penodol sydd wedi'u cynllunio ar gyfer gweddill y tymor hwn neu'r nesaf, yna rhowch wybod i ni ymlaen llaw yn cardiff@intofilm.org. Byddwn yn teilwra'n hadnoddau i sicrhau bod y sesiwn mor berthnasol â phosib.

Share with friends

Date and Time

Location

Stepaside Primary School

Kilgetty

SA68 0UG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved