Free

Multiple Dates

Mamau Gadewch i ni Symud | Mum's Lets Move

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Sandpiper

Sandpiper Road

Llanelli

SA15 4SG

United Kingdom

View Map

Event description
Cyfle cerdded cymdeithasol i famau a phlant | Opportunity for mum & child to socialise whilst walking

About this Event

Mae, "Mamau Gadewch i ni Symud!" yn brosiect newydd cyffrous sy'n dod i Sir Gaerfyrddin. Natur y prosiect yw i annog cerdded cymdeithasol i famau a phlant o fabanod hyd at oedran cyn-ysgol. Mae’r prosiect yn gyfle gwych i chi a'ch plentyn gymdeithasu wrth ddod yn egnïol gyda mamau eraill. Os hoffech chi fod yn fwy egnïol, teimlo'n iachach a ffurfio cyfeillgarwch newydd yna dewch i ymuno â ni.

"Mums, Let’s Move!" is an exciting new project coming to Carmarthenshire encouraging social walking for both mothers and children from babies up to preschool age. "Mums, Let’s Move!" Is a fantastic opportunity for you and your child to socialise whilst getting active with other mums. If you would like to get more active, feel healthier and form new friendships then come and join us.

Share with friends

Location

The Sandpiper

Sandpiper Road

Llanelli

SA15 4SG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved