Free

Managing Challenging Behaviour Workshop Part 1 Colwyn Bay - Gweithdy Rheoli...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Porth Eirias Colwyn Bay Watersports

Conference Rooms

The Promenade

Colwyn Bay

LL29 8HH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

Free professional development sessions for school support staff

Come and join our free Saturday workshops running this spring and summer. Developed in partnership with Unison, this introductory workshop will be presented by a lecturer from The Open University School of Education, Childhood and Youth.

T
his session will will give teaching assistants more awareness of why and how challenging behaviour happens in the classroom and will help raise your confidence in the workplace and build a clear understanding of your roles and capabilities.

Certificates are awarded at each session which build towards a dynamic CV and educational learning portfolio.

Managing Challenging Behaviour Workshop Part 1 - Spotting and reacting to challenging behaviour in the classroom

We’ll start by considering the trigger points that cause us to feel antagonised in our personal and professional lives in school. We’ll then reflect on how we react to challenging behaviour in children and young people, and why it needs to be managed in a range of learning settings. We’ll also ask you to think about why your own behaviour matters in a challenging scenario.

Refreshments and lunch will be provided, please inform us of any dietary requirements by emailing: s.morris@unison.co.uk

We would like to keep you informed of future study opportunities at the OU/UNISON and other relevant information, please confirm that you would like to receive this information. Yes/No

Information you provide may also be used to help us plan and improve our services, we may contact you for the purposes of customer research.

Further information on the OU’s privacy policy is available at www.open.ac.uk/privacy. You can change your preferences at any time by contacting us. UNISON's general privacy statement https://www.unison.org.uk/privacy-policy/Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Bydd y gweithdy rhagarweiniol hwn, a gyflwynir gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored, yn gwella ymwybyddiaeth cynorthwywyr addysgu ynghylch pam a sut y mae ymddygiad heriol yn digwydd yn yr ystafell ddosbarth. Dyfernir tystysgrifau ym mhob sesiwn a fydd yn cyfrannu at bortffolio dysgu a CV dynamig.

Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 1 – Adnabod ymddygiad heriol yn yr ystafell ddosbarth ac ymateb iddo

Byddwn yn dechrau trwy ystyried y pethau sy’n ein cythruddo yn ein bywydau personol a phroffesiynol yn yr ysgol. Yna, byddwn yn cnoi cil dros y modd yr ydym yn ymateb i ymddygiad heriol ymhlith plant a phobl ifanc, a pham y mae angen ei reoli mewn amrywiaeth o leoliadau dysgu. Ymhellach, byddwn yn gofyn ichi feddwl pam y mae ein hymddygiad ni ein hunain yn bwysig mewn senario heriol.

Darperir cinio a lluniaeth, rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: s.morris@unison.co.uk

Hoffem roi gwybodaeth i chi am gyfleoedd astudio yn y Brifysgol Agored/UNISON yn y dyfodol a gwybodaeth berthnasol arall. Cadarnhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn dymuno derbyn y wybodaeth hon. Ydw /Na

Efallai y defnyddir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i’n cynorthwyo i gynllunio a gwella ein gwasanaethau, ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi at ddibenion ymchwil cwsmer.

Mae modd cael rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd y Brifysgol Agored yn www.open.ac.uk/privacy. Gallwch newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy gysylltu â ni.

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

TRAIN: Colwyn Bay station is very near the venue

Share with friends

Date and Time

Location

Porth Eirias Colwyn Bay Watersports

Conference Rooms

The Promenade

Colwyn Bay

LL29 8HH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved