Managing Challenging Behaviour Workshop Part 2 Cardiff - Gweithdy Rheoli Ym...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Open University in Wales

Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(Sgroliwch i lawr i ddarllen hwn yn Gymraeg)

Free professional development sessions for school support staff

Come and join our free Saturday workshops running this spring and summer. Developed in partnership with Unison, this introductory workshop will be presented by a lecturer from The Open University School of Education, Childhood and Youth. This session will help teaching assistants understand the typical pattern of challenging behaviour and how it can be managed; and help raise your confidence in the workplace and build a clear understanding of your roles and capabilities. Certificates are awarded at each session which build towards a dynamic CV and educational learning portfolio.

Managing Challenging Behaviour Workshop Part 2 - Positive behaviour management

We’ll start by exploring some of the frequent reasons why pupils display challenging behaviour, and how these can be managed in advance. You’ll learn about how low-level challenging behaviour can escalate into a classroom crisis, and the suitable strategies you can use to de-escalate the situation. We’ll also discuss the importance of positive handling, recording and pre-emptive management in school.

Refreshments and lunch will be provided, please inform us of any dietary requirements by emailing: s.morris@unison.co.uk

We would like to keep you informed of future study opportunities at the OU/UNISON and other relevant information, please confirm that you would like to receive this information. Yes/No

Information you provide may also be used to help us plan and improve our services, we may contact you for the purposes of customer research.

Further information on the OU’s privacy policy is available at www.open.ac.uk/privacy. You can change your preferences at any time by contacting us. UNISON's general privacy statement https://www.unison.org.uk/privacy-policy/Sesiynau datblygu proffesiynol rhad ac am ddim i staff cefnogi ysgolion

Cyflwynir y gweithdy hwn gan ddarlithydd o Ysgol Addysg, Plentyndod ac Ieuenctid y Brifysgol Agored. Bydd yn helpu cynorthwywyr addysgu i ddeall patrwm arferol ymddygiad heriol a sut y gellir ei reoli.

Dyfernir tystysgrifau ym mhob sesiwn a fydd yn cyfrannu at bortffolio dysgu a CV dynamig.

Gweithdy Rheoli Ymddygiad Heriol: Rhan 2 – Rheoli ymddygiad cadarnhaol

Byddwn yn dechrau trwy archwilio rhai o’r rhesymau cyffredin pam y mae disgyblion yn ymddwyn mewn modd heriol, a sut y gellir rheoli’r rhain ymlaen llaw. Byddwch yn dysgu sut y gall ymddygiad heriol ar lefel isel ddatblygu’n argyfwng yn yr ystafell ddosbarth, a’r strategaethau addas y gallwch eu defnyddio i dawelu’r sefyllfa. Ymhellach, byddwn yn trafod pwysigrwydd ymdriniaeth gadarnhaol, cofnodi a rheoli rhagataliol mewn ysgolion.

Darperir cinio a lluniaeth, rhowch wybod i ni am unrhyw anghenion dietegol drwy e-bostio: s.morris@unison.co.uk

Hoffem roi gwybodaeth i chi am gyfleoedd astudio yn y Brifysgol Agored/UNISON yn y dyfodol a gwybodaeth berthnasol arall. Cadarnhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn dymuno derbyn y wybodaeth hon. Ydw /Na

Efallai y defnyddir y wybodaeth yr ydych yn ei darparu i’n cynorthwyo i gynllunio a gwella ein gwasanaethau, ac efallai y byddwn yn cysylltu â chi at ddibenion ymchwil cwsmer.

Mae modd cael rhagor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd y Brifysgol Agored yn www.open.ac.uk/privacy. Gallwch newid eich dewisiadau unrhyw bryd drwy gysylltu â ni. https://www.unison.org.uk/privacy-policy/

FAQs

What are my transport/parking options for getting to and from the event?

TRAIN: The Open University in Wales is very close to Cardiff Central Station and walking distance from Queen Street Station.

CAR: There are several carparks nearby including St Davids shopping centre https://www.stdavidscardiff.com/car-park

John Lewis carpark accessible from Hayes Bridge Road

BUS There are bus stops located throughout Cardiff city centre depending on where you've travelled from.

Share with friends

Date and Time

Location

The Open University in Wales

Custom House Street

Cardiff

CF10 1AP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved