Managing Depression / Rheoli Iselder

Managing Depression / Rheoli Iselder

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

Online event

This workshop is aimed at helping you cope with low mood and symptoms of depression.

About this event

This workshop is aimed at helping you cope with low mood and symptoms of depression. We will explore the different types of depression people can experience, how depression can develop and the things that can maintain it.

We will explore strategies for improving low mood, including ways to manage negative patterns of thinking, ways to deal with difficult emotions and ways to change unhelpful behaviour.

This workshop will be delivered online via Zoom. Please check your confirmation and reminder emails from Eventbrite for your participation link.

Nod y gweithdy hwn yw eich helpu chi i ymdopi â hwyliau isel a symptomau iselder. Byddwn yn ystyried y gwahanol fathau o iselder y gall pobl eu profi, sut y gall iselder ddatblygu, a'r pethau sy'n gallu ei gynnal.

Byddwn yn edrych ar strategaethau ar gyfer gwella hwyliau, gan gynnwys ffyrdd o reoli patrymau meddwl negyddol, ffyrdd o ymdrin ag emosiynau anodd a ffyrdd o newid ymddygiad di-fudd.

Cyflwynir y gweithdy hwn ar-lein trwy Zoom. Gwiriwch eich e-byst cadarnhau a atgoffa gan Eventbrite i gael eich cyswllt cyfranogi.

Save This Event

Event Saved