Managing Procrastination / Rheoli Oedi

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

4i, 4th floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This workshop will help you to understand the process that leads into, and maintains, your procrastination. You’ll be taught techniques and strategies to challenge and change your procrastinating behaviour.

Strategies that you learn in this workshop will stand you in good stead your academic studies and in the workplace. Working to deadlines, planning your time, and communicating well with others are all skills that many of you will use every day throughout your working life. Gaining control of your procrastination will enable you to develop these skills effectively and thus improve your employability.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall y broses sy'n arwain at oedi, a beth sy'n cynnal hynny. Byddwch yn dysgu technegau a strategaethau i’ch galluogi i roi’r gorau i oedi a’ch helpu i fynd ati i wneud eich gwaith.

Bydd y strategaethau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn ddefnyddiol yn ystod eich astudiaethau academaidd ac yn y gweithle. Mae gweithio i derfynau amser, cynllunio eich amser a chyfathrebu'n dda ag eraill i gyd yn sgiliau y bydd llawer ohonoch yn eu defnyddio bob dydd drwy gydol eich bywyd gwaith. Bydd rheoli eich tueddiad i oedi yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau hyn yn effeithiol, gan wella eich cyflogadwyedd.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

4i, 4th floor

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved