Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Managing Procrastination / Rheoli Oedi

Wellbeing Workshops, Cardiff University

Tuesday, 17 March 2020 from 17:30 to 19:00 (GMT)

Managing Procrastination / Rheoli Oedi

Ticket Information

Type End Quantity
Managing Procrastination / Rheoli Oedi 17 Mar 2020 Free  

Event Details

Managing Procrastination

This workshop will help you to understand the process that leads into, and maintains, your procrastination. You’ll be taught techniques and strategies to challenge and change your procrastinating behaviour.

Strategies that you learn in this workshop will stand you in good stead your academic studies and in the workplace. Working to deadlines, planning your time, and communicating well with others are all skills that many of you will use every day throughout your working life. Gaining control of your procrastination will enable you to develop these skills effectively and thus improve your employability.

Please note: Bookings for all our workshops open one month in advance.


Rheoli Oedi

Bydd y gweithdy hwn yn eich helpu i ddeall y broses sy'n arwain at oedi, a beth sy'n cynnal hynny. Byddwch yn dysgu technegau a strategaethau i’ch galluogi i roi’r gorau i oedi a’ch helpu i fynd ati i wneud eich gwaith.

Bydd y strategaethau y byddwch yn eu dysgu yn y gweithdy hwn yn ddefnyddiol yn ystod eich astudiaethau academaidd ac yn y gweithle. Mae gweithio i derfynau amser, cynllunio eich amser a chyfathrebu'n dda ag eraill i gyd yn sgiliau y bydd llawer ohonoch yn eu defnyddio bob dydd drwy gydol eich bywyd gwaith. Bydd rheoli eich tueddiad i oedi yn eich galluogi i ddatblygu'r sgiliau hyn yn effeithiol, gan wella eich cyflogadwyedd.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai mis ymlaen llaw.

 

Do you have questions about Managing Procrastination / Rheoli Oedi? Contact Wellbeing Workshops, Cardiff University

Save This Event

Event Saved

When & Where


Skills Hub (2nd floor)
Cardiff University Students' Union
Park Place
CF10 3QN Cardiff
United Kingdom

Tuesday, 17 March 2020 from 17:30 to 19:00 (GMT)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.