Free

Marchnata Digidol a Deinamig - Digital & Dynamic Marketing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Event description
Marchnata Digidol a Deinamig - Digital & Dynamic Marketing

About this Event

Nod y gweithdy yw rhannu'r gwybodaeth er mwyn,:

 • Datblygu sgiliau marchnata deinamig a chôst effeithiol i dyfu eich busnes.
 • Deallt sut i ddiffinio eich marchnad darged a'ch demograffig.
 • Datblygu strategaeth marchnata a chynllun marchnata.
 • Dysgu sut i greu stori farchnata a llinellau cyngor er mwyn adeiladu eich sylfaen cwsmeriaid.
 • Gwybod sut i fonitro effeithiolrwydd eich Marchnata.
 • Gwybod sut i ysgrifennu'n effeithiol er mwyn ymgysylltu a'ch cwsmeriaid.
 • Creu strategaeth cyfryngau cymdeithasol er mwyn ennill busnes.
 • Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio.
 • Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer.Mae'r gweithdy yma yn cael ei redeg ar y cyd rhwng Busnes Cymru, Chyflymu Cymru i Fusnesau a'r Hwb Menter yn safle Ardal Fenter Ynys Môn yng Ngaerwen.

*********************************************************************************************************

This full day workshop aims to provide you with the knowledge to:

 • Develop dynamic and cost-effective Marketing skills to grow your business.
 • Understand how to define your Target Customer and Demographic.
 • Develop the tools to build a Marketing Strategy and Plan.
 • Learn how to create a Marketing story and advice lines to build customers.
 • Have the tools to measure the effectiveness of your Marketing.
 • Write more engaging posts
 • Create a winning social media strategy to win business
 • Measure what works and what doesn’t
 • Utilise social media dashboards such as Hootsuite and Buffer

This workshop is being run collaboratively between Business Wales, Superfast Business Wales and The Enterprise Hub in the Gaerwen Estate Enterprise Zone.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Ariennir yr Hwb Menter gan Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.

The Entprise Hub is funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government.

Share with friends

Date and Time

Location

M-SParc

Menai Science Park

Gaerwen

LL60 6AG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved