£150 – £250

Marine Energy Wales Conference 2020 - POSTPONED TO AUTUMN 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
The annual Marine Energy Wales conference is the largest conference in the UK dedicated to marine energy and is now in its 11th year.

About this Event

Join over 200 professionals in this showcase of Welsh industry and find out more about current projects and future plans.

Due to popular demand this conference will take place over 2 days for the very first time, maximising networking time and introducing floating offshore wind to the programme.

Why Attend?

  • Hear the latest progress – Stay up-to-date with the latest developments in Wales, alongside future opportunities.
  • Join the discussion – The event provides a forum to discuss key challenges and opportunities and to encourage collaboration and business networking.
  • Network – Last year we welcomed 200+ professionals representing 120 different organisations from across Europe, including supply chain, technology developers, academia and government.

Side Event: Networking Dinner

Continue discussions and make new contacts by staying on and joining us for our annual networking dinner, which will be held in the St. George's Hotel, Llandudno, LL30 2LG.

The standing dinner format encourages networking in a relaxed setting, enabling people to mingle easily. Dinner tickets are sold separately from conference tickets and can be purchased during registration. Please ensure you tell us about any dietary requirements.

Visit the website for more details: www.marineenergywales.co.uk/annual-conference

If you are interested in sponsorship opportunities or exhibition space, please contact: info@marineenergywales.co.uk

Cynhadledd flynyddol Ynni Morol Cymru yw'r gynhadledd fwyaf yn y DU sy'n ymroddedig i ynni morol ac mae bellach yn ei 11fed flwyddyn.

Ymunwch â thros 200 o weithwyr proffesiynol yn yr arddangosfa hon o ddiwydiant Cymru a darganfod mwy am brosiectau cyfredol a chynlluniau yn y dyfodol.

Oherwydd y galw poblogaidd, cynhelir y gynhadledd hon dros 2 ddiwrnod am y tro cyntaf erioed, gan wneud y mwyaf o'r amser i rwydweithio a chyflwyno ynni gwynt ar y môr i'r rhaglen.

Pam Mynychu?

  • Gwrandewch ar y cynnydd diweddaraf – Cadwch eich gwybodaeth yn gyfredol am y datblygiadau diweddaraf yng Nghymru, ochr yn ochr â chyfleoedd yn y dyfodol.
  • Ymunwch â'r drafodaeth - Mae'r digwyddiad yn darparu fforwm i drafod heriau a chyfleoedd allweddol ac i annog cydweithio a rhwydweithio busnes.
  • Rhwydweithio - Y llynedd croesawom 200+ o weithwyr proffesiynol yn cynrychioli 120 o fudiadau gwahanol o bob rhan o Ewrop, gan gynnwys cadwyn gyflenwi, datblygwyr technoleg, academia a'r llywodraeth.

Digwyddiad Ochr: Cinio Rhwydweithio

Parhewch gyda’r trafodaethau a gwneud cysylltiadau newydd trwy aros ymlaen ac ymuno â ni am ein cinio rhwydweithio blynyddol, a fydd yn cael ei gynnal yng Ngwesty St. George, Llandudno, LL30 2LG.

Mae'r fformat cinio wrth sefyll yn annog rhwydweithio mewn lleoliad hamddenol, gan alluogi pobl i gymysgu’n rhwydd. Gwerthir y tocynnau cinio ar wahân i docynnau’r gynhadledd a gellir eu prynu wrth gofrestru. Sicrhewch eich bod yn dweud wrthym am unrhyw ofynion dietegol.

Ewch i'r wefan am fwy o fanylion: www.marineenergywales.co.uk/about/annual-conference

Os oes gennych ddiddordeb mewn cyfleoedd nawdd neu ofod arddangos, cysylltwch â: info@marineenergywales.co.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Venue Cymru

Penrhyn Crescent

Llandudno

LL30 1BB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved