Maritim21 - Oppfølgingsmøte

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ertec AS

68 Grendstølveien

4900 Tvedestrand

Norway

View Map

Event description

Description

Målet med Maritim21 er å stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig vekst og verdiskapning, øker konkurranseevnen i maritim næring, og realiserer det maritime potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene.

Maritim21 skal skape en helhetlig tenkning rundt satsingen på maritim forskning, utvikling og innovasjon. Dette skal skje ved å koble myndigheter, virkemiddelapparatet, næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer nærmere sammen.

Maritim21 vil gjennomføres som en åpen prosess der alle har mulighet til å gi innspill og påvirke resultatet.

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som er oppdragsgiver for Maritim21 på vegne av Regjeringen. Næringsministeren har oppnevnt en strategigruppe for arbeidet og Forskningsrådet har fått i oppdrag å være sekretariat. Arbeidet med Maritim21 starter i januar 2016 og sluttrapport skal leveres innen 1. november 2016.

Mer info på: http://www.maritim21.no/prognett-Maritim21/Om_Maritim21/1254006265213

Date and Time

Location

Ertec AS

68 Grendstølveien

4900 Tvedestrand

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved