£175 – £440

MARITIME LIABILITIES IN A REGIONAL AND GLOBAL CONTEXT: THE EU AND BEYOND

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

College of Law and Criminology

Swansea University

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Friends Who Are Going
Event description

Description

This is the thirteenth International Colloquium on MARITIME LIABILITIES IN A REGIONAL AND GLOBAL CONTEXT: THE EU AND BEYOND, organised by the Institute of International Shipping and Trade Law at Swansea University Law School. It homes in on emerging issues and unresolved questions about all types of maritime liabilities of contemporary importance. Discussion will cover national, international, and EU dimensions, and as ever with Swansea colloquiums will be led by top-class professional and academic experts.

Topics discussed are very varied, but will include:

 • Liabilities for ship recycling
 • Wreck removal – Nairobi and beyond
 • National and international oil pollution regimes – an uneasy coexistence
 • Pollution from oil rigs and offshore installations: legal issues arising
 • The boundaries of shipping liability law: what is a ship and why does it matter?
 • Ship arrest – yesterday’s conventions and today’s problems
 • Cyber risks and liabilities for marine sector
 • Smart containers
 • Passenger Liabilities- Life after BREXIT
 • Limitation of liability – new problems
 • Cross-border insolvency and maritime arbitration
 • Direct action against insurers and P & I Clubs
 • Jurisdiction and Choice of law after BREXIT

Speakers and Chairpersons include:

Professor Lia Athanassiou, School of Law, Athens University, Greece

Professor Simon Baughen, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Professor Olivier Cachard, University of Lorraine, France

Andrew Chamberlain, Partner and Mariner, Holman Fenwick Willan LLP, London, UK

Simon Cooper, Partner, Ince & Co LLP, London, UK

Professor Marc Huybrechts, University of Antwerp, Belgium

Dr Henning Jessen, World Maritime University, Sweden

Mr Mans Jacobbson, Former Director of International Oil Pollution Compensation Funds, Sweden

Dr Tabetha Kurtz-Shefford, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Associate Professor George Leloudas, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University,UK

Mr Justice Males, Presiding Judge of the North East Circuit, High Court of England and Wales

Peter Macdonald-Eggers QC, 7 King’s Bench Walk, London, UK

Associate Professor Theodora Nikaki,Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Dr Frank Stevens, Erasmus University, The Netherlands

Professor Barış Soyer, Director, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University,UK

Dr. Jur. Bulent Sozer, Yeditepe University, Turkey

Professor Andrew Tettenborn, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Emeritus Professor Rhidian D.Thomas,Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University,

For regularly updated information on the programme and speakers, please visit www.swansea.ac.uk/law/istl

Registration and other details

The Colloquium proper commences on Monday 4 September with registration at 8.30am; a welcome buffet will, however, be available to delegates arriving on the previous evening of Sunday 3 September. A Colloquium Dinner will take place on the evening of Monday 4 September at Sketty Hall, an eighteenth-century mansion previously owned by the Baring family and to this day probably the finest building in Swansea. Accommodation is available on campus during the event: in addition, there will be no difficulty in arranging extended accommodation for those who would like to stay longer (it is worth remembering that the Gower Peninsula, the UK's first designated Area of Outstanding Natural Beauty, is just a stone’s throw away). For those who prefer, there are also a number of good hotels in town, notably the Dragon Hotel (http://www.dragon-hotel.co.uk, tel: 01792 657100), and the Marriott Hotel (http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/swsdt-swansea-marriott-hotel, tel: 01792 642020). Please note, however, that the organisers cannot take responsibility for booking accommodation off campus.

The closing date for registration is 28 August 2017

We will try to accommodate those applying after that date, but can make no guarantees in that respect. More detailed information and joining instructions will be sent to delegates on registration.
Dyma'r trydydd Cynulliad Rhyngwladol ar Ddeg a drefnwyd gan y Sefydliad Cyfraith Llongau a Masnach Ryngwladol yng Ngholeg y Gyfraith Prifysgol Abertawe. Mae'n canolbwyntio ar faterion sy'n datblygu a phroblemau heb eu datrys ym mhob math o atebolrwydd morol o bwys cyfoes. Bydd y trafodaethau'n ymdrin ag agweddau cenedlaethol, rhyngwladol a'r UE ac, fel bob amser gyda chynulliadau Abertawe, cânt eu harwain gan arbenigwyr proffesiynol ac academaidd ar frig eu gyrfa.

Trafodir amrywiaeth o bynciau, ond byddant yn cynnwys:

 • Atebolrwydd am ailgylchu llongau
 • Symud llongddrylliadau - Nairobi a'r tu hwnt
 • Cyfundrefnau llygredd olew cenedlaethol a rhyngwladol - cydfodolaeth anesmwyth
 • Llygredd gan rigiau olew a gosodiadau alltraeth eraill: materion cyfreithiol sy'n deillio o hyn
 • Terfynau cyfraith atebolrwydd llongau: beth yw llong a pham mae'r cwestiwn yn bwysig?
 • Arestio llongau - confensiynau ddoe a phroblemau heddiw
 • Seiber-beryglon ac atebolrwydd ar gyfer y sector morol
 • Cynhwysyddion clyfar
 • Atebolrwydd teithwyr - bywyd ar ôl BREXIT
 • *Terfyn atebolrwydd - problemau newydd
 • Ansolfedd ar draws ffiniau a chyflafareddu morol
 • Gweithredu uniongyrchol yn erbyn yswirwyr a Chlybiau P & I
 • Awdurdodaeth a dewis cyfraith ar ôl BREXIT

Mae'r Siaradwyr a'r Cadeiryddion yn cynnwys:

Professor Lia Athanassiou, School of Law, Athens University, Greece

Professor Simon Baughen, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Professor Olivier Cachard, University of Lorraine, France

Andrew Chamberlain, Partner and Mariner, Holman Fenwick Willan LLP, London, UK

Simon Cooper, Partner, Ince & Co LLP, London, UK

Professor Marc Huybrechts, University of Antwerp, Belgium

Dr Henning Jessen, World Maritime University, Sweden

Mr Mans Jacobbson, Former Director of International Oil Pollution Compensation Fund, Sweden

Dr Tabetha Kurtz-Shefford, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Associate Professor George Leloudas, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University,UK

Mr Justice Males, Presiding Judge of the North East Circuit, High Court of England and Wales

Peter Macdonald-Eggers QC, 7 King’s Bench Walk, London, UK

Associate Professor Theodora Nikaki, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Dr Frank Stevens, Erasmus University, The Netherlands

Professor Barış Soyer, Director, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University,UK

Dr. Jur. Bulent Sozer, Yeditepe University, Turkey

Professor Andrew Tettenborn, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Emeritus Professor Rhidian D. Thomas, Institute of International Shipping and Trade Law, Swansea University, UK

Am wybodaeth sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd am y rhaglen a'r siaradwyr, ewch i www.swansea.ac.uk/law/istl


Cofrestru a manylion eraill

Bydd y Cynulliad yn dechrau'n ffurfiol ddydd Llun 4 Medi a bydd cofrestru'n agor am 8.30am. Fodd bynnag, bydd bwffe croeso ar gael i gynadleddwyr sy'n cyrraedd y noson gynt, sef nos Sul 3 Medi. Cynhelir Cinio'r Cynulliad nos Lun 4 Medi ym Mhlas Sgeti, plasty o'r ddeunawfed ganrif a oedd gynt yn eiddo i deulu Baring, sydd heddiw ymhlith adeiladau mwyaf godidog Abertawe. Mae llety ar gael ar y campws yn ystod y digwyddiad: yn ogystal, ni fydd unrhyw broblem trefnu llety am gyfnod estynedig i'r rhai a hoffai aros yn hwy (mae'n werth cofio bod Penrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol gyntaf y DU, ar garreg y drws). Os yw'n well gennych aros yn y dref, mae nifer o westai da ar gael, yn enwedig Gwesty’r Dragon (http://www.dragon-hotel.co.uk, ffôn: 01792 657100), a'r Marriott (http://www.marriott.co.uk/hotels/travel/swsdt-swansea-marriott-hotel, ffôn: 01792 642020). Sylwer, ni all y trefnwyr dderbyn cyfrifoldeb am drefnu llety oddi ar y campws.

Y dyddiad olaf i gofrestru yw 28 Awst 2017

Byddwn yn ceisio bodloni ceisiadau sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad hwnnw, ond ni allwn warantu hynny. Caiff gwybodaeth fanylach a chyfarwyddiadau ymuno eu hanfon at gynadleddwyr wrth iddynt gofrestru.


Share with friends

Date and Time

Location

College of Law and Criminology

Swansea University

Sketty

SA2 8PP

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved