Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Marketing & Digital Marketing Workshop | Gweithdy Marchnata a Marchnata Digidol

Prosiect GWLAD Project

Wednesday, 20 September 2017 from 14:00 to 16:00 (BST)

Marketing & Digital Marketing Workshop | Gweithdy...

Ticket Information

Type End Quantity
Digital Marketing Workshop 12 Sep 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Marketing & Digital Marketing Workshop | Gweithdy Marchnata a Marchnata Digidol

Event Details

Are you looking to grow your business and engage with clients through various marketing channels? 
Or 
Do you have marketing responsibility and want to improve your digital marketing skills?

Join us for an informal Marketing and Digital Marketing workshop. 

This is a great opportunity to meet the tutor, and ask and questions about GWLAD funding and our Introduction to Marketing and Digital Marketing courses. 

Get a taste of how marketing/digital marketing can improve your skills and organisation performance


Developing skills across South West Wales:

GWLAD is an exciting and innovative project that offers up to 70% funding costs for self-employed, micro, small, medium and large third and private sector organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea.

 The Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) leads the project, which has been supported by the European Social Fund through the Welsh Government 

A ydych eisiau datblygu eich busnes ac ymgysylltu â chleientiaid drwy sianelau marchnata amrywiol?

Neu

Oes gennych gyfrifoldeb marchnata, ac eisiau gwella eich sgiliau marchnata digidol?


Ymunwch â ni am weithdy anffurfiol Marchnata a Marchnata Digidol.

Dyma gyfle arbennig i gwrdd â'r, a holi cwestiynau am gyllid GWLAD a'r cyrsiau Cyflwyniad i Farchnata a Marchnata Digidol.

Cewch flas ar sut gall marchnata/marchnata digidol gwella eich sgiliau a pherfformiad eich sefydliad.

 Datblygu sgiliau ar hyd De Orllewin Cymru:

Mae GWLAD yn brosiect cyffrous ac arloesol sy’n cynnig hyd at 70% o gyllid cwrs ar sefydliadau hunangyflogedig, meicro, bach, canolig a sefydliadau mawr y trydydd sector a sector breifat ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith (ACDSW) sydd yn arwain ar y prosiect, sydd wedi derbyn cymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Do you have questions about Marketing & Digital Marketing Workshop | Gweithdy Marchnata a Marchnata Digidol? Contact Prosiect GWLAD Project

Save This Event

Event Saved

When & Where


Bridge Innovation Centre

#Bridge Innovation Centre
SA72 6UN Pembroke Dock
United Kingdom

Wednesday, 20 September 2017 from 14:00 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Prosiect GWLAD Project

Rheolwyd gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant a cefnogir gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru


Managed by the Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) at the University of Wales Trinty Saint Davids and supported by the European Social Fund through the Welsh Government. 

 

  Contact the Organiser
Marketing & Digital Marketing Workshop | Gweithdy Marchnata a Marchnata Digidol
Things to do in Pembroke Dock Course Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.