Free

Marketing for Success / Marchnata er mwyn Llwyddo

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dylan’s Restaurant

East Parade

Llandudno

LL301BE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Busnes@LlandrilloMenai - the Employer Engagement team for Grŵp Llandrillo Menai - and Dylan’s Restaurants invite you to a lively discussion on marketing.

Combining industry experience and the latest academic theory, the morning’s debate discusses marketing as the ‘life blood’ of any enterprise and the route to business success.

David Evans
Entrepreneur, Partner & Director of Dylan’s Restaurants

Reflecting upon his pre-Dylan’s career, including time served in the fashion industry, David will discuss the marketing-led focus and vision prevalent in the development of ‘Dylan’s - the restaurant’, and ‘Dylan’s - the consumer product range’.

Maria McClean
Marketer & Director of Maria McClean Marketing

Maria found her sales and marketing niche early on in her career, working in the UK and overseas. Maria will discuss her subject applied to small and large business, examining the changing marketing landscape and the core marketing skills needed to compete in a global market place.

Andrea Adams
Marketer, Business Lecturer & Leader of CIM Programmes - Grŵp Llandrillo Menai

Sharing soundbites of academic theory and drawing from her industry experience, Andrea will lead a discussion amongst delegates, promoting shared thoughts, experience, and ideas to aid marketing best practice.

Concluding the morning, Geraint Jones – ‘Skills for Employers & Employees’ (SEE) Project Manager will outline funding availability for Chartered Institute of Marketing (CIM) programmes to benefit your business.

Come join us for breakfast at one of North Wales’ finest venues.

The event is FREE.

-------------------------------------------------------

Mae Busnes@LlandrilloMenai - tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Grŵp Llandrillo Menai - a Bwytai Dylan’s yn eich gwahodd i drafodaeth fywiog ar farchnata.

Drwy gyfuno profiad o'r diwydiant â'r theori academaidd ddiweddaraf, bydd y drafodaeth yn canolbwyntio ar farchnata fel elfen hollol hanfodol o unrhyw fenter, a llwybr at lwyddiant busnes.

David Evans
Entrepreneur, Partner a Chyfarwyddwr Bwytai Dylan's

Gan gyfeirio at ei yrfa cyn agor bwytai Dylan's, yn cynnwys cyfnod yn y diwydiant ffasiwn, bydd David yn trafod pwysigrwydd y pwyslais ar farchnata a gweledigaeth i ddatblygiad 'Bwyty - Dylan's' a 'Nwyddau i ddefnyddwyr - Dylan's'.

Maria McClean
Marchnatwr a Chyfarwyddwr Maria McClean Marketing

Dechreuodd Maria ganolbwyntio ar werthu a marchnata yn gynnar yn ei gyrfa, gan weithio yn y Deyrnas Unedig a thramor. Bydd Maria yn trafod marchnata yng nghyd-destun busnesau bach a mawr, gan edrych ar sut mae marchnata'n newid a pha sgiliau marchnata sy'n hanfodol i gystadlu mewn marchnad fyd-eang.

Andrea Adams
Marchnatwr, Darlithydd ac Arweinydd Rhaglenni Busnes CIM - Grŵp Llandrillo Menai

Gan ddefnyddio theori academaidd a'i phrofiad o'r diwydiant, bydd Andrea'n arwain trafodaeth gan annog y sawl sy'n bresennol i rannu eu profiadau a'u syniadau er mwyn hybu ymarfer da ym maes marchnata.

I gloi, bydd Geraint Jones - Rheolwr Prosiect SEE (Sgiliau i Gyflogwyr a Gweithwyr) yn egluro pa arian sydd ar gael i'ch busnes ar gyfer rhaglenni CIM (Chartered Institute of Marketing).

Dewch i ymuno â ni am frecwast yn un o fannau cyfarfod gorau Gogledd Cymru.

Mae'r digwyddiad AM DDIM.


Share with friends

Date and Time

Location

Dylan’s Restaurant

East Parade

Llandudno

LL301BE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved