Free

Marketing 'Nudge'/ Marchnata 'Anelu'

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Creu Menter / Creating Enterprise

Station Road

Mochdre

LL28 5EF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Thursday, June 20th
14:00-16:00
Creating Enterprise, Station Road, Mochdre, LL28 5EF

Want to ‘nudge’ your customers to buy a product, change a behaviour or subscribe to your newsletter? Nudge is a really simple, cost effective marketing technique that gets results. You are probably ‘nudged’ every day by big brands and don’t even realise it! This workshop will give a quick overview of what ‘nudge’ marketing is and why it is so effective. We will also tell you how it has been used in both the private and public sector with great results.

“I’ve worked as the Business Assurance Partner at Cartrefi Conwy for the last three and half years. I’ve always had an interest in ‘Nudge’ and behavioural insights which led to me being involved in a successful project that aimed to ‘nudge’ our tenants towards making online rent payments. I have used the learning from that project, which was led by behaviour change and social marketing experts, to influence and improve the way we communicate, both externally with our tenants and internally with colleagues.”

Gareth Leech –Business Assurance Partner, Cartrefi Conwy




Dydd Iau, Mehefin 20
14:00- 16:00
Creu Menter, Ffordd y Gorsaf, Mochdre, LL28 5EF

Eisiau ceisio ‘anelu’ eich cwsmeriaid at gynnyrch penodol, i newid ymddygiad neu danysgrifio i’ch newyddlen? Mae Nudge yn dechneg farchnata syml, cost effeithiol sy’n sicrhau canlyniadau. Mae’n siŵr eich bod yn cael eich ‘anelu’ i ryw raddau gan y brandiau mawr at eu cynnyrch bob dydd heb hyd yn oed sylweddoli hynny! Bydd y gweithdy hwn yn rhoi trosolwg byr o farchnata ‘anelu’ a pham ei fod mor effeithiol. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi sut y cafodd ei ddefnyddio yn y sector cyhoeddus a phreifat gyda chanlyniadau gwych.

"Rydw i wedi gweithio fel Partner Sicrwydd Busnes Cartrefi Conwy am y tair blynedd a hanner diwethaf. Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb mewn 'Nudge' ac mewnwelediadau ymddygiadol a arweiniodd am fy mod yn cymryd rhan mewn prosiect llwyddiannus a oedd yn anelu at 'hwb 'ein tenantiaid tuag at wneud taliadau rhent ar-lein. Rwyf wedi defnyddio'r dysgu o'r prosiect hwnnw, a arweiniwyd gan arbenigwyr newid ymddygiad a marchnata cymdeithasol, i ddylanwadu ar y ffordd yr ydym yn cyfathrebu, yn allanol gyda'n tenantiaid ac yn fewnol gyda chydweithwyr. "

Gareth Leech - Partner Sicrwydd Busnes, Cartrefi Conwy

Share with friends

Date and Time

Location

Creu Menter / Creating Enterprise

Station Road

Mochdre

LL28 5EF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved