Free

Materion Gwyddorau Bywyd: Gwyddoniaeth Mannau Iach

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd, Caerdydd CF10 4PL

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein seminar nesaf ar Faterion Gwyddorau Bywyd, fydd yn canolbwyntio ar Wyddoniaeth Mannau Iach.

Cewch glywed gan siaradwyr gwych fydd yn trafod amgylcheddau iach, lles yn y gwaith a chynnal meddwl iach.

Ymhlith y siaradwyr fydd:

  • Mark Drane, Pennaeth Stiwdio, Grŵp IBI – Cynllun iach ar gyfer campws
  • Christophe Begot, Arweinydd y Rhyngrwyd Pethau ar gyfer Gogledd Ewrop, Vodafone – Trawsnewid bywydau trwy’r rhyngrwyd pethau
  • Sally Rivers, Rheolwr Cyflwyno Rhaglenni, Iechyd Cyhoeddus Cymru – Gweithio’n Iach yng Nghymru
  • Cynrychiolydd o A Regional Collaboration for Health (ARCH), yn trafod cynlluniau cyffrous ar gyfer cynlluniau iechyd a lles yn y dyfodol.

Lleoedd cyfyngedig fydd ar gael yn y digwyddiad unigryw hwn, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi siom.

Share with friends

Date and Time

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd, Caerdydd CF10 4PL

Save This Event

Event Saved