Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Materion mabwysiadu i deulu a ffrindiau

About this Event

I deulu agos a ffrindiau i’r rhieni/teulu mabwysiadol

Bydd y cwrs hwn yn galluogi'r bobl a fydd yn cymryd rhan i:

• Ennill dealltwriaeth lawnach o faterion mabwysiadu cyfredol,

• Dysgu am ymlyniad,

• Cael gwybod sut i helpu plentyn mabwysiedig i integreiddio yn y teulu,

• Sut i gefnogi rhieni mabwysiadol mewn ffordd fwy effeithiol.

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved