Free

Meddwl Cyfrifiadurol a Rhaglennu yn CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae'r digwyddiad hwn wedi ei anelu at unigolion ble nad oes ganddynt brofiad o gynnal tasgau codio yn y dosbarth. Dyma gyfle arbennig i chi gael blas o weithgareddau syml y gallwch eu defnyddio i ddatblygu sgiliau meddwl cyfrifiadurol a rhaglennu eich disgyblion.

Bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y canlynol:

* Gweithgareddau 'Barefoot'

* J2Code

* Probots

* Cit 'Makey Makey'

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Ni allwn ddarparu cinio felly bydd angen i chi ddod a cinio gyda chi.Share with friends

Date and Time

Location

Canolfan TGCh Conwy, Ysgol Aberconwy

Ysgol Aberconwy

Morfa Dr.

Conwy

LL32 8ED

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved