Free

Meddwl Cyfrifiadurol a Rhaglennu yn CA2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galeri

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Yn y cwrs hwn byddwn yn canolbwyntio ar y gwahanol elfennau o fewn y llinyn meddwl cyfrifiadurol yn y Fframwaith Cymhwysedd Digidol. Byddwn yn edrych ar dasgau meddwl cyfrifiadurol ble nad oes angen defnyddio technoleg ddigidol cyn mynd ymlaen i edrych ar dasgau sy'n cymhwyso'r sgiliau drwy ddefnyddio amrywiaeth o raglenni codio. Byddwn yn canolbwyntio ar:

  • Tasgau 'Barefoot'
  • J2Code - Codio syml
  • Creu gemau drwy godio
  • Defnyddio rhaglen codio 'Scratch'

Mae'n hanfodol eich bod yn dod a gliniadur gyda chi i'r cwrs -ni fydd iPad neu dabled yn addas. Sicrhewch eich bod yn gwybod eich manylion mewngofnodi Hwb. Mae eich manylion ar gael gan yr unigolyn sydd â hawliau gweinyddol Hwb yn eich ysgol - fel arfer y cyd-lynydd digidol neu'r pennaeth. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r manylion ebostiwch enw'r ysgol, rhif DfES yr ysgol a'r rhif ffôn i hwb@wales.gsi.gov.uk .

Os ydych wedi cofrestru ond methu mynychu ebostiwch clarkeg@hwbmail.net er mwyn i ni gael cynnig eich lle i rywun arall.

Yn anffodus ni allwn ddarparu cinio felly bydd angen i chi ddod a cinio gyda chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Galeri

Doc Fictoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved