Free

Meddwl Cyfrifiadurol - Digwyddiad Rhannu // Computational Thinking Teachmee...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol y Graig

Ffordd y Coleg

Lon Talwrn

Llangefni

LL77 7LP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Dyma gyfle arbennig i chi gael gweld enghreifftiau gorau o waith meddwl cyfrifiadurol a rhaglennu'r ardal.
Byddwch yn symud o fwrdd i fwrdd i ddysgu am wahanol weithgareddau. Bydd cymysgedd o adnoddau yn cael eu harddangos gan gynnwys offer cyfrifiadurol a hefyd gweithgareddau ble nad oes angen cyfrifiadur i gwblhau'r dasg.


Gobeithiwn y byddwch yn gadael y digwyddiad gyda gwledd o syniadau am sut i addysgu'r llinyn 'Meddwl Cyfrifiadurol' y Fframwaith Cymhwysedd Digidol.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol y Graig

Ffordd y Coleg

Lon Talwrn

Llangefni

LL77 7LP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved