Mediumskap & Intuition - Onlinekurs VT20

Event Information

Share this event

Date and Time

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

I den här onlinekursen får du möjlighet att utveckla ditt mediumskap och intuition. Kursen hålls på svenska, men alla skandinaviska deltagare är välkomna.

I denna kurs kommer vi gå igenom:
• Energiövningar för att göra dig mer medveten om din egen energi och bättre särskilja hur och var informationen kommer ifrån. Är det dina tankar eller andevärlden?
• Identifiera och beskriva andevärlden
• Vad är budskapet, det som andra sidan önskar förmedla?
• Tillfälle att träna att bli tydligare i dina läsningar.
• Gå igenom och träna på att ge soulreadings.
• Gå igenom djurkommunikation

Vi kommer också att arbeta med intuitionsövningar och hur du utvecklar din intution. Ibland kommer vi använda olika verktyg, t ex. kort och ljus.

Det här ingår i kursen:
• 10 möten x 2h online med 60 min. föreläsning, 10 min. paus, sedan 50 min. med tid för frågor och övningar. Ett övningstillfälle per vecka.
• Vissa övningar att träna på och utföra mellan kurstillfällena.
• Privat Facebookgrupp för kursdeltagarna, med gruppdiskussioner och gruppstöd.
• 30 min. enskilt utvecklingssamtal online med Annevi i slutet av kursen.

Lektionerna sker online och du behöver en dator, iPad eller Smartphone (iPhone el liknande) med internet för att kunna delta. Onlinekursen innehåller föreläsningar, meditationer och olika övningar och där du får öva din andlighet. Det brukar vara en fantastiskt fin gemenskap och det är en trygg och positiv plats att utveckla din medialitet. Den här kursen passar dig som önskar utveckla din medialitet och intuition. Alla är välkomna!

Datum och tid
De 10 kurstillfällena blir följande tisdagar kl 19-21: 14/1, 28/1, 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5 och 19/5 2020

Annevi arbetar som medium och håller regelbundet storseanser och föreläser och undervisar i andlighet och meditation i Sverige och utomlands. Hon har tidigare arbetat som universitetslektor i Frankrike och undervisar i dag i personlig och andlig utveckling.

Ångerrätt och bokningsregler
Från bokningstillfället har du 14 dagars ångerrätt. Du behöver inte uppge av vilket skäl du önskar ångra ditt köp inom 14 dagar från bokningstillfället. Ångerfristen upphör efter 14 dagar efter den dag du ingick avtalet. Om du önskar ångra ditt köp, så mejla, mail@annevi.com, att du vill ångra ditt avtal. Skriv tydligt vilken workshop du önskar avstå och uppge även dina kontaktuppgifter. Ange vilket datum som du bokade kursen, samt uppge kontouppgifter för återbetalning av avgift. Ingen kursavgift återbetalas sedan kursen har startat, oavsett anledning, inklusive sjukdom.

Vi förbehåller oss rätten att neka deltagare, som uppträder störande mot läraren eller de andra kursdeltagarna, även sedan kursen har påbörjats. Vi utgår från att deltagare uppför sig respektfullt mot läraren och de andra deltagarna i gruppen. Om en deltagare uppträder oregerligt eller störande i undervisningen mot lärare och gruppen kommer ingen återbetalning att utgå.

Friskrivning
Även om denna kurs annonserats som en kurs i andlig utveckling, kan vi inte garantera att sådan utveckling sker under kursen eller därefter. Alla kurser av den här naturen erbjuds som en inlärningsmöjlighet men inlärning sker naturligtvis individuellt. Enligt lag är vi skyldiga att meddela att det finns olika uppfattningar om mediumskapets giltighet och att andlig inlärning ofta är subjektiv. Genom att delta i denna kurs så godkänner du att du är villig delta i ett andligt experiment och aktiviteter med syfte att utveckla din andlighet, inklusive mediumskap.

This course will be held in SWEDISH and is aimed at my Scandinavian participants.


Share with friends

Date and Time

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved