Free

Members' social enterprise tour and AGM

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Station Road

Station Road

Old Colwyn

LL29

United Kingdom

View Map

Event description
We are delighted to invite you to join us for a day of activities on Tuesday 24 September, organised exclusively for our members.

About this Event

The day will include study visits to two social enterprises, as well as opportunities to network with other members. Our AGM will be part of the programme, and the day will culminate in the Social Business Wales Awards ceremony.

The programme has been structured to give people maximum flexibility with regards to travel arrangements. Members are not obliged to come for the whole day but can join or leave at any point.

09.30 Visit to Creating Enterprise’s modular homes factory on Anglesey with a possible on-site visit to where they are being constructed

11.30 Travel to Cais Social Enterprises Ltd, Colwyn Bay

12.15 Networking lunch

12.45 AGM

14.00 Tea break (meanwhile the Board will meet)

14.15 Tour of CAIS with a talk on its work to help people furthest from the jobs market into rewarding and sustained employment

15.45 Members travel to their hotels/return to airport/drive home

16.00 Free time

18.00 Social Business Wales Awards drinks reception, Venue Cymru

19.00 Social Business Wales Awards ceremony, Venue Cymru

Unfortunately, we are unable to pay for travel costs or hotel accommodation, but all refreshments will be provided. People who are flying to North Wales will be offered free minibus transport throughout the day.

On the following day, Wednesday 25 September, we are holding the Social Business Wales conference at Venue Cymru, and we would encourage you to stay for this event as well if you can.

Mae’n bleser gennym eich gwahodd i ddiwrnod o weithgareddau ddydd Mawrth 24 Medi, sydd wedi’i drefnu’n arbennig ar gyfer ein haelodau.

Bydd y diwrnod yn cynnwys ymweliadau astudio â dwy fenter gymdeithasol, yn ogystal â chyfleoedd i rwydweithio ag aelodau eraill. Bydd ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn rhan o’r rhaglen, ac i gloi’r diwrnod byddwn yn cynnal seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru.

Mae’r rhaglen wedi’i strwythuro i roi’r lefel uchaf o hyblygrwydd i bobl o safbwynt trefniadau teithio. Nid oes rheidrwydd i aelodau fynychu’r diwrnod cyfan, a gallant gyrraedd a gadael fel y mynnant.

09.30 Ymweld â ffatri cartrefi modiwlaidd Creu Menter ar Ynys Môn, gan ymweld o bosibl â safle lle mae’r cartrefi yn cael eu hadeiladu

11.30 Teithio i Cais Social Enterprises Ltd, Bae Colwyn

12.15 Cinio rhwydweithio12.45 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

14.00 Amser paned (bydd aelodau’r Bwrdd yn cyfarfod)

14.15 Taith o amgylch CAIS gyda sgwrs ar ei waith i helpu pobl sydd bellaf o'r farchnad swyddi i gael gwaith gwerth chweil a pharhaus

15.45 Aelodau’n teithio i’w gwestai/yn dychwelyd i’r maes awyr/yn gyrru adref

16.00 Amser rhydd

18.00 Derbyniad Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, Venue Cymru

19.00 Seremoni Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru, Venue Cymru

Yn anffodus, ni allwn dalu am gostau teithio neu lety mewn gwestai, ond darperir yr holl luniaeth. Bydd pobl sy’n hedfan i’r Gogledd yn cael cynnig trafnidiaeth am ddim ar fws mini gydol y dydd.

Drannoeth, ddydd Mercher 25 Medi, rydym yn cynnal cynhadledd Busnes Cymdeithasol Cymru yn Venue Cymru, ac rydym yn eich annog i aros am y digwyddiad hwn hefyd os gallwch chi.

Share with friends

Date and Time

Location

Station Road

Station Road

Old Colwyn

LL29

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved