Men's Sheds at the Senedd

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Senedd

Pierhead Street

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Event description
Sponsored by Huw Irranca-Davies AM, Men's Sheds Cymru will celebrate the achievements of the Men's Sheds movement in Wales.

About this Event

Wedi'i noddi gan Huw Irranca-Davies AC, bydd Siediau Dynion Cymru yn dathlu cyflawniadau mudiad y Siediau Dynion yng Nghymru.

Ar 19 Tachwedd, bydd Diwrnod Rhyngwladol y Dynion yn ddathliad byd-eang o gyfraniad gwerthfawr dynion i'r byd, eu teuluoedd, a'u cymunedau.

Yn rhan o Ddiwrnod Rhyngwladol y Dynion, bydd Siediau Dynion Cymru yn dathlu llwyddiannau a chyflawniadau mudiad y Siediau Dynion yng Nghymru.

Bydd hyn yn cael ei amlygu orau gan yr aelodau. Byddant yn adrodd eu straeon ac yn rhannu eu profiadau ynghylch sut y mae Siediau Dynion wedi gwneud gwahaniaeth i'w bywydau personol a'u lles, ynghyd ag arwain at newid cadarnhaol.

Dewch i weld yr eitemau crefftus y maent yn eu gwneud, gwylio drama shedders, a chymryd rhan mewn cystadleuaeth concyrs cyfeillgar. Os hoffech gymryd rhan yn y digwyddiad a chael lle i'ch 'sied' eich hun, rhowch wybod i ni. Bydd y Shedders yn cael cyfle i sgwrsio a rhwydweithio. Yn ychwanegol at hyn, byddwn yn dangos ffilm gan Head in the Sheds, un o'n grwpiau diweddaraf a gefnogir gan Siediau Dynion Maesteg yng Ngharchar y Parc.

Bydd y Dirprwy Weinidog, Jane Hutt AC, yn rhoi gair o groeso, a bydd yna sgyrsiau gan Alan Lawrie, Cyfarwyddwr Gweithredol Bwrdd Iechyd Cwm Taf, a Sian Morgan, Prif Weithredwr Hafan Cymru.

Mae Tîm Prosiect Siediau Dynion Cymru yn edrych ymlaen at eich gweld yng Nghaerdydd.

On November 19 International Men’s Day celebrates worldwide the positive value men bring to the world, their families and communities.

Men's Sheds Cymru in acknowledgement of International Men's Day will celebrate the successes and achievements of the Men's Sheds movement in Wales.

This will be best demonstrated by members. They will tell their stories and share their journeys of how Men's Sheds have made a difference and positive change to their personal life and wellbeing.

Come and see the skilled items they make, watch a 'shedders' play and take part in a friendly 'conkers' competition. If your 'shed' would like a space and be part of the event, let us know. 'Shedders' will have the chance to talk and network. In addition we will be screening a film from Head in the Sheds, one of our newest groups supported by Maesteg Men's Shed at Parc Prison.

There will be a welcome by Deputy Minister, Jane Hutt AM and talks by Alan Lawrie Executive Director Cwm Taf Health Board & Sian Morgan Chief Executive Hafan Cymru.

The Men's Sheds Cymru Project Team looks forward to seeing you in Cardiff.

Share with friends

Date and Time

Location

The Senedd

Pierhead Street

Cardiff

CF99 1NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved