Menter Gymdeithasol, beth allaf ei elwa?
Sales Ended
Menter Gymdeithasol, beth allaf ei elwa?

Menter Gymdeithasol, beth allaf ei elwa?

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Coleg Cambria - Deeside

Glannau Dyfrdwy, United Kingdom

View Map

Event description

Description

Menter Gymdeithasol, beth allaf ei elwa?

Bydd y digwyddiad hwn ar ffurf sesiwn holi ac ateb gyda phanel o arbenigwyr Menter Gymdeithasol gan gynnwys;

Mike Dodd – Tîm Datblygu Busnes / Cymunedau’n Gyntaf CSyFf
Geoff Stevenson - Cwmnïau Cymdeithasol Cymru
Eifion Williams – Cymru Cydweithredol
Carol Williams – Busnes Cymru
Megan Peat – Cyfalaf Cymdeithasol a Chymunedol NatWest

Gofynnir y cwestiynau i’r panel gan Shaun Darlington - Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir Y Fflint

Ar ôl trafod y cwestiynau mwyaf cyffredin ynglŷn â mentrau cymdeithasol, caiff aelodau'r gynulleidfa gyfle i ofyn cwestiynau penodol i'r panel o arbenigwyr

Bydd cyfle i hefyd i fynychwyr archebu cyfarfodydd cymorth dilynol gydag aelodau’r panel drwy gwblhau ffurflen gais.


Amserlen:

15.00 Beth sydd ar gael gan Fenter Gymdeithasol Cyngor Sir Y Fflint

15.10 Cyflwyno’r Panel

15.20 Sesiwn Holi ac Ateb Cwestiynau Cyffredin

15.40 Cwestiynau o'r llawr

16.00 Cau

Share with friends
Date and Time
Location

Coleg Cambria - Deeside

Glannau Dyfrdwy, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved