Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop | Gweithdy Mentora ac Hyfforddi a Meddylgarwch

Prosiect GWLAD Project

Tuesday, 26 September 2017 from 09:30 to 11:30 (BST)

Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop |...

Ticket Information

Type End Quantity
Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop 12 Sep 2017 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop | Gweithdy Mentora ac Hyfforddi a Meddylgarwch

Event Details

Are you looking to boost business by developing existing staff and attract new talent? 
Or 
Learn to train your attention in a way that increases your ability to manage difficult situations and make wiser choices?

Join us for an informal Mentoring & Coaching and Mindfulness workshop. 

This is a great opportunity to meet the tutor, and ask and questions about GWLAD funding and our Mentoring & Coaching in the Workplace and Mindfulness in the Workplace courses. 

Get a taste of how mindfulness can impact your personal, professional and organisational well-being and how coaching & mentoring can create a more flexible approach to addressing the fast-moving requirements of today's workplace. 


Developing skills across South West Wales:

GWLAD is an exciting and innovative project that offers up to 70% funding costs for self-employed, micro, small, medium and large third and private sector organisations across Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea.

 The Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) leads the project, which has been supported by the European Social Fund through the Welsh Government 

A ydych eisiau rhoi hwb i fusnesau drwy ddatblygu'r staff presenol a denu talent newydd?

Neu

Ystyried sut mae dulliau seiliedig ar ymwybyddiaeth ofalgar wedi cael eu gweithredu'n llwyddiannus mewn amrywiaeth o sefydliadau?


Ymunwch â ni am weithdy anffurfiol Mentora ac Hyfforddi a Meddylgarwch.

Dyma gyfle arbennig i gwrdd â'r, a holi cwestiynau am gyllid GWLAD a'r cyrsiau Mentora ac Hyfforddi yn y Gweithle a Meddylgarwch yn y Gweithle.

Cewch flas ar sut gall meddylgarwch cael effaith ar les personal, proffesiynol a sefydliadol a sut gall mentora ac hyfforddi creu dull mwy hyblyg o roi sylw i ofynion cyflwym y gweithle heddiw.

 Datblygu sgiliau ar hyd De Orllewin Cymru:

Mae GWLAD yn brosiect cyffrous ac arloesol sy’n cynnig hyd at 70% o gyllid cwrs ar sefydliadau hunangyflogedig, meicro, bach, canolig a sefydliadau mawr y trydydd sector a sector breifat ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe.

Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith (ACDSW) sydd yn arwain ar y prosiect, sydd wedi derbyn cymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Do you have questions about Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop | Gweithdy Mentora ac Hyfforddi a Meddylgarwch? Contact Prosiect GWLAD Project

Save This Event

Event Saved

When & Where

Swansea/Port Talbot - Venue TBC

United Kingdom

Tuesday, 26 September 2017 from 09:30 to 11:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

Prosiect GWLAD Project

Rheolwyd gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant a cefnogir gan Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru


Managed by the Wales Institute for Work-based Learning (WIWBL) at the University of Wales Trinty Saint Davids and supported by the European Social Fund through the Welsh Government. 

 

  Contact the Organiser
Mentoring & Coaching and Mindfulness Workshop | Gweithdy Mentora ac Hyfforddi a Meddylgarwch
Course Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.