Merched Mewn STEM

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Cyfle i glywed am Straeon Merched Gogledd Orllewin Cymru Mewn STEM An opportunity to hear the stories of successful Women in STEM

About this Event

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Merched, mae STEM Gogledd am roi'r cyfle i ch glywed am bedair o ferched o Wynedd a Môn sydd wedi dilyn trywydd o fewn STEM. Cewch glywed ychydig o'i hanes a bydd cyfle i holi cwestiynau hefyd. Efallai y byddwch chi'n dilyn yn eu llwybrau rhyw ddiwrnod. Yn ymuno hefo ni bydd

  • Martha Thomas-Grid Cenedlaethol
  • Awen Hâf Ashworth-Cwmmni Sbarduno
  • Dr Sara Lois-Meddyg yn Ysbyty Gwynedd
  • Megan Owen-Myfyrwraig PhD Prifysgol Bangor-Cemeg

On International Women's Day, STEM Gogledd is giving you the opportunity to hear about four women from Gwynedd and Anglesey who are in successful STEM Careers. You'll hear some of their story and get to ask questions. Maybe one day you will follow in their tracks?. Joining us will be

  • Martha Thomas-National Grid
  • Awen Hâf Ashworth-Cwmmni Sbarduno
  • Dr Sara Lois-Doctor at Ysbyty Gwynedd
  • Megan Owen-PhD Student at Bangor University

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved