Free

Merthyr’s musical reflections of the 1950s and 70s through photography...wi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Red House Cymru

Old Town Hall

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Studio

For ages 11 - 14

February Half term art club sessions led by a team of artists and covering a variety of media.

Merthyr’s musical reflections of the 1950s and 70s through photography...with artist Sheree Murphy

Monday 19 Feb & Tuesday 20 Feb 10am - 3pm

At Red House, Old Town Hall, High St, Merthyr Tydfil CF47 8AE

Come on a journey into Merthyr’s rich musical past of the 1950’s and 70’s and discover your photographic eye in a two day workshop. You will learn how to compose and capture a photograph, develop your own photographic portfolio. And experience how photography has changed from the past to present day with reflections into Merthyr’s musical past.


Stiwdio Criw Celf

Ar gyfer 11 – 14 oed

Sesiynau clwb celf Hanner tymor mis Chwefror dan arweiniad tîm o artistiaid yn cwmpasu amrywiaeth o gyfryngau.

Adlewyrchiadau cerddorol Merthyr o’r 1950au a’r 70au drwy ffotograffiaeth...gyda’r artist Sheree Murphy

dyddiau Llun 19 Chwefror a Mawrth 20 Chwefror 10am - 3pm

Yn Nhŷ Coch, Hen Neuadd y Dref, Heol Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE

Dewch ar daith i gyfoeth gorffennol cerddorol Merthyr o’r 1950au a’r 70au a dod o hyd i’ch llygad ffotograffig mewn gweithdy deuddydd. Fe ddysgwch sut i gyfansoddi a dal llun, datblygu eich portffolio ffotograffig eich hun. A phrofi sut y mae ffotograffiaeth wedi newid o’r gorffennol hyd at yr oes sydd ohoni gydag adlewyrchiadau o orffennol cerddorol Merthyr.

Share with friends

Date and Time

Location

Red House Cymru

Old Town Hall

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved