META Public Exhibition - Pembroke

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Pembroke Town Hall

Main Street

Pembroke

SA71 4JS

United Kingdom

View Map

Event description
Pembrokeshire Coastal Forum is developing a Marine Energy Test Area (META) project in and around the Milford Haven Waterway.

About this Event

Sites for testing wave and tidal devices, along with other marine energy equipment are being developed near Pembroke Port, Warrior Way, Dale and North of Freshwater West.

A second round of public exhibitions are being hosted to provide an update on progress which has been made on the project since last December. Members of the META development team will be present to answer your questions, along with Pembroke Dock-based wave developer Bombora.

The public exhibition will move around Pembrokeshire and can be found in the following locations:

Mae Fforwm Arfordir Sir Benfro yn datblygu prosiect Ardal Prawf Ynni Morol (META) yn Nyfrffordd Aberdaugleddau ac o’i amgylch.

Mae safleoedd ar gyfer profi dyfeisiau tonnau a llanw, ynghyd ag offer ynni morol eraill yn cael eu datblygu ger Porthladd Penfro, Warrior Way, Dale ac i'r Gogledd o Freshwater West.

Cynhelir ail rownd o arddangosfeydd cyhoeddus i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed ar y prosiect ers mis Rhagfyr diwethaf. Bydd aelodau o dîm datblygu META yn bresennol i ateb eich cwestiynau, ynghyd â Bombora, datblygwr tonnau yn Noc Penfro.

Dewch draw i un o'n digwyddiadau:

Date and Time

Location

Pembroke Town Hall

Main Street

Pembroke

SA71 4JS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved