Microsoft UK Education Roadshow

Microsoft UK Education Roadshow

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ysgol Henry Richard

Lampeter Road

Tregaron

SY25 6HG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dyma cyfle perffaith i weld yn uniongyrchol sut y gall technolegau Microsoft wella'r addysgu a'r dysgu.

Mae'r digwyddiadau Microsoft yn rhad ac AM DDIM i fynychu. Mae'r digwyddiad hwn yn ddelfrydol ar gyfer addysgwyr sydd am gael wybodaeth ar dechnolegau Microsoft, megis Office365 a Windows 10, i weld sut y gall yr offer hwn drawsnewid profiad y dosbarth. Bydd y rhai sy'n mynychu hefyd yn cael y cyfle i siarad yn uniongyrchol â 'Microsoft Learning Consultants' a chael mynediad at gyfoeth o adnoddau ar-lein ar gyfer cymorth yn y dyfodol.

Felly cofrestrwch am ddim nawr! Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

__________________________________________________________

This is the perfect opportunity to see first-hand how Microsoft technologies can enhance teaching and learning.

Microsoft UK Roadshow events are completely FREE to attend. This event is ideal for educators wanting to get hands-on with Microsoft technologies, such as Office365 and Windows 10, to see how these tools can transform the classroom experience. Attendees will also get the opportunity to speak directly to Microsoft Learning Consultants and gain access to a wealth of online resources for future support.

So please register for free now! We look forward to seeing you soon.

Agenda

15:30 - 16:00 Cyrraedd a Chroeso / Arrival and Welcome

16:00 - 16:05 Cyflwyniad Agoriadol / Opening Keynote

16:10 - 18:30 Hyfforddiant Ymarferol gyda Microsoft / Microsoft Hands-on Training

18:30 - 19:00 Cau a Chwestiynau / Close and Q&A

Date and time

Location

Ysgol Henry Richard

Lampeter Road

Tregaron

SY25 6HG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved