Sold Out

Mind the gap: Skills Development for Cardiff’s Creatives

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Atrium

University of South Wales

86-88 Adam St

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Panel debate on Skills for Sustainability identifying the vital skills needed by Cardiff’s creative graduates and freelance workforce.

A skilled workforce is the bedrock of any thriving creative cluster. Are we doing enough to ensure we have a sustainable, talented and diverse workforce in Cardiff and the wider region?

In our fast-paced creative industries how does the growing freelance workforce best keep their skills up-to-date? What are their professional development needs and how can education providers, industry, trade unions and skills bodies help meet them together?

This panel debate will focus on how to sustain Cardiff’s talent pipeline asking who will lead the skills for sustainability agenda? The panel will be chaired by Ruth McElroy, Professor of Creative industries at the University of South Wales, and will feature Professor Justin Lewis, Pauline Burt and Faye Hannah.

Professor Justin Lewis

Professor Justin Lewis is the former Dean of Research in the College of Arts, Humanities and Social Sciences and former Head of the School of Journalism, Media and Cultural Studies at Cardiff University. He has written and edited many books about communication, the cultural industries, news and politics, including Constructing Public Opinion and Citizens or Consumers: The Media and the Decline of Political Participation and Climate Change and the Media. His latest book is Beyond Consumer Capitalism: Media and the Limits to Imagination.

He has led a number of research projects for the BBC, the BBC Trust, Channel 4, the Office of Science and Innovation, the AHRC, the ESRC and Rowntree. He was a member of the 2014 Research Excellence Framework panel for Communication, Cultural and Media Studies, Library and Information Management.

Pauline Burt

Pauline is the founding CEO of Ffilm Cymru Wales, formerly Film Agency Wales, having previously worked in commercial film and television finance at London based Mansfield Associates, as Risk Manager to financiers such as the Royal Bank of Scotland and Rand Merchant Bank. Prior to that, Pauline headed up production at Sgrin, the former Media Agency for Wales and worked at Scottish Screen as their Script and Finance Analyst.

Faye Hannah

Faye is a PhD graduate research student at University of South Wales. Her PhD research examines screen industries talent development, creative labour and related policy in the context of Wales as a small nation.

Faye has worked with and for a wide cross section of the UK Creative Industries, including Creative Skillset, BFI and BAFTA. In 2014 she founded ‘Our Colab’ a Wales based consultancy delivering creative industries skills, education and training projects.

If you have any accessibility requirements, please contact creativecardiff@cardiff.ac.uk.

Digital Cities Cardiff 26 February – 1 March 2018

This event is part of Digital Cities Cardiff 2018, an exciting series of free workshops, masterclasses and socials for the creative industries in Cardiff and South Wales. From celebrating Cardiff as Music City, to hands-on tech demos, and the latest skills and apps for digital storytellers - this is your chance to get free, bespoke training as well as meet other members of Cardiff’s diverse creative community. For more details of all the events, please visit bit.ly/digicardiff

Gwyliwch y bwlch: Datblygu Sgiliau Pobl Greadigol Caerdydd

Dadl banel ar Sgiliau ar gyfer Cynaliadwyedd yn nodi’r sgiliau angenrheidiol i raddedigion a gweithwyr llawrydd creadigol yng Nghaerdydd.

Mae gweithlu medrus yn sylfaen pwysig i unrhyw clŵstr creadigol sy’n ffynnu. Ydym ni yn gwneud digon i sicrhau gweithlu cynaliadwy, talentog ac amrywiol yng Nghaerdydd a’r rhanbarth ehangach?

Mae ein diwydiannau creadigol yn symud yn gyflym, sut mae’r gweithlu llawrydd, sy’n tyfu mor gyflym, yn gallu cadw eu sgiliau yn berthnasol? Beth yw eu hanghenion datblygiad proffesiynol a sut all darparwyr addysg, diwydiant, undebau masnach a chyrff sgiliau helpu i ddenu'r rhain at ei gilydd?

Bydd y ddadl panel hon yn canolbwyntio ar sut i gynnal piblinell talent Caerdydd gan ofyn pwy fydd yn arwain yr agenda sgiliau ar gyfer cynaliadwyedd? Bydd y panel yn cael ei arwain gan Ruth McElroy, Athro o Ddiwydiannau Creadigol ym Mhrifysgol De Cymru, a fydd yn nodi ffigurau pwysig am y diwydiant creadigol, gwneuthurwr polisi, academyddion ac asiantaethau sgil.

Yr Athro Justin Lewis, Athro Cyfathrebu, Ysgol Newyddiaduraeth Caerdydd, Astudiaethau Cyfryngau a Diwylliannol

Pauline Burt

Ymunodd Pauline ag Asiantaeth Ffilm Cymru fel Prif Weithredwr, newydd iddo gael ei sefydlu ym Mai 2006. Treuliodd y pedair blynedd flaenorol yn gweithio i Mansfield Associates, Llundain yn y byd ariannu masnachol, i Fanc Brenhinol yr Alban a Banc Masnachol Rand, ynghyd ag eraill, fel Rheolwr Risg. Cyn hynny hi oedd pennaeth cynhyrchu Sgrin, yr Asiantaeth Gyfryngol Gymreig flaenorol.

Faye Hannah

Mae Faye yn fyfyriwr ymchwil graddedigion PhD ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ei hymchwil PhD yn archwilio datblygu talentau diwydiannau sgrin, llafur creadigol a pholisi cysylltiedig yng nghyd-destun Cymru fel cenedl fach.

Mae Faye wedi gweithio gyda thrawsdoriad eang o Ddiwydiannau Creadigol y DU, gan gynnwys Creative Skillset, BFI a BAFTA. Yn 2014 sefydlodd 'Our Colab' ymgynghoriaeth wedi ei leoli yng Ngymru sy'n darparu sgiliau diwydiannau creadigol, prosiectau addysg a hyfforddiant.

Os oes gennych unrhyw anghenion hygyrchedd, cysylltwch â creativecardiff@cardiff.ac.uk


Share with friends

Date and Time

Location

Atrium

University of South Wales

86-88 Adam St

Cardiff

CF24 2FN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved