£60.32

Multiple Dates

Mindfulness 6 Week Course - Cwrs 6 Wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Snowdonia National Park Study Centre

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Cwrs 6 Wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar @ Plas Tan y Bwlch

Mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n dymuno archwilio beth sydd gan Ymwybyddiaeth Ofalgar i’w gynnig. Ymwybyddiaeth Ofalgar yw’r grefft o fod yn hollol bresennol yn ein bywyd wrth i ni ei fyw funud wrth funud. Gall arfer Ymwybyddiaeth Ofalgar wneud lles i ni os oes gennym broblem iechyd corfforol neu feddyliol, neu os hoffen ni archwilio ein profiad a’n potensial yn gyfannol.

Bydd y cwrs 6 wythnos yn cael ei gynnal yn yr awyr agored yn bennaf, gan roi’r cyfle i ni gysylltu gydag a gwerthfawrogi ein hamgylchedd naturiol.

Caiff y cwrs ei arwain gan Tara Dew, sydd yn athro cysylltiol gyda’r Centre for Mindfulness Research and Practice ym Mangor.

Dyddiadau'r cwrs: 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06, 26/06 (dim sesiynau ar 05/06 neu 19/06)

Mindfulness 6 Week Course @ Plas Tan y Bwlch

Suitable for anyone who wishes to explore what Mindfulness has to offer. Mindfulness is the art of being fully present with our lives as they unfold moment by moment. Practising mindfulness can benefit us whether we have a physical or mental health problem or whether we simply wish to explore our experience and our potential more fully.

This 6 week course will be mostly held outdoors giving us the opportunity to connect with and appreciate our natural environment.

The course will be led by Tara Dew who is an associate teacher with the Centre for Mindfulness Research and Practice in Bangor

Course dates: 08/05, 15/05, 22/05, 29/05, 12/06, 26/06 (no sessions on 05/06 or 19/06)Share with friends

Location

Snowdonia National Park Study Centre

Plas Tan y Bwlch, Maentwrog

LL41 3YU

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved