Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness 8 week .b Foundations (Newport)
Ymwybyddiaeth Ofalgar

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 19 January 2017 at 16:15 - Thursday, 23 March 2017 at 17:45 (GMT)

Mindfulness 8 week .b Foundations (Newport)...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Members
Aelodau NUT
Supply Teachers - enter Promotional Code 'supply-nut'
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 3h 20m £50.00 £0.00
Teaching Assistants
Cynorthwywyr Dysgu
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 3h 20m £50.00 £0.00
Other Unions
Undebau Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 3h 20m £75.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness 8 week .b Foundations (Newport) Ymwybyddiaeth Ofalgar

Event Details

Join NUT Cymru and Clare McRobbie for an 8 week .b Foundations Mindfulness course starting Thursday 19th January 2017 (16.15 - 17.45) at Pillgwenlly Primary School.

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Clare McRobbie yn Ysgol Gynradd Pillgwenlly, yn dechrau dydd Iau, 19 o Ionawr 2017 (16.15-17.45).

Supply Teachers - enter Promotional Code 'supply-nut' to get a further £20 off the NUT member ticket price.

Athrawon Llanw - mewnbynwch côd hyrwyddo 'supply-nut' er mwyn cael gostyniad ychwanegol o £20 ar bris tocyn aelod yr NUT.


What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunain-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

Dates
January - 19th.
February - 2nd, 9th and 16th.
March - 2nd, 9th, 16th and 23rd.

Dyddiadau 
Ionawr - 19eg.
Chwefror - 2ail, 9fed a 16eg.

Mawrth - 2ail, 9fed, 16eg a 23ain.


If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Clare at claremcrobbie9@gmail.com

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Clare ar claremcrobbie9@gmail.com 

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Clare’s career in education spans over over 25 years and has given her a wealth of experience in shaping and influencing whole school policies and strategies on health and wellbeing, as a teacher and Senior Leader in secondary schools in Glasgow, Merthyr Tydfil and Cardiff.  

Hyfforddwraig

Mae gyrfa Clare o fewn addysg yn ymestyn dros 25 mlynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o lunio a dylanwadu bolisïau a strategaethau iechyd a lles ysgol gyfan, fel athrawes ac fel Uwch Arweinydd mewn ysgolion uwchradd yng Nglasgow, Merthyr Tudful a Chaerdydd.


Clare delivers training in .b, paws .b, .b Foundation' (MiSP) and MBSR.  

Mae Clare yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundation’ (MiSP) ac MBSR.

See Clare's website for further information / Gweler gwefan Clare am fwy o wybodaeth http://www.mindfulnessforcommunities.co.uk/

Do you have questions about Mindfulness 8 week .b Foundations (Newport) Ymwybyddiaeth Ofalgar? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Pillgwenlly Primary School
Capel Crescent
Newport
NP20 2FT Gwent
United Kingdom

Thursday, 19 January 2017 at 16:15 - Thursday, 23 March 2017 at 17:45 (GMT)


  Add to my calendar
Mindfulness 8 week .b Foundations (Newport)
Ymwybyddiaeth Ofalgar
Things to do in Gwent Course Health

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.