Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Taster Session (Newport)
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar (Casnewydd)

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Wednesday, 7 December 2016 from 16:15 to 17:30 (GMT)

Mindfulness Taster Session (Newport) Sesiwn Blasu...

Registration Information

Type End Quantity
Mindfulness Taster Session
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar
7 Dec 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness Taster Session (Newport) Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar (Casnewydd)

Event Details

NUT Cymru invite you to a free Mindfulness taster session with Clare McRobbie at Pillgwenny Primary School on Wednesday, 7th December 2016 (16.15 - 17.30).

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i sesiwn blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Clare McRobbie yn Ysgol Gynradd Pillgwenny, dydd Mercher, 7fed o Ragfyr 2016 (16.15-17.30).

What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

This free taster is a stand–alone session, however, it can also be the start of the mindfulness journey for those of you who want to explore mindfulness further through the Foundations .b course which supports you to develop your own mindfulness practice.  This course is also a pre-requisite should you chose to train as a .b or paws b mindfulness teacher for children.

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


Mae'r sesiwn blas yma yn rhad ac am ddim ond gall fod yn ddechreuad ar daith ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y rhai ohonoch sydd eisiau ei archwilio ymhellach trwy gwrs “Foundations .b” sy'n eich helpu i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun. Mae'r cwrs hwn hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. 

If you're interested in attending this taster session but not sure it's for you please contact Clare at claremcrobbie9@gmail.com

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r sesiwn blasu hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Clare ar claremcrobbie9@gmail.com 

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Click on the link below to book onto the 8 week ‘.b’ Mindfulness course starting on Thursday, 19 January 2017...

Cliciwch ar y ddolen isod i archebu lle ar y cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar ‘.b’ 8 wythnos sy'n dechrau ar ddydd Iau, 19 Ionawr 2017...

Trainer

Clare’s career in education spans over over 25 years and has given her a wealth of experience in shaping and influencing whole school policies and strategies on health and wellbeing, as a teacher and Senior Leader in secondary schools in Glasgow, Merthyr Tydfil and Cardiff.  

Hyfforddwraig

Mae gyrfa Clare o fewn addysg yn ymestyn dros 25 mlynedd ac mae ganddi brofiad helaeth o lunio a dylanwadu polisïau a strategaethau iechyd a lles ysgol gyfan, fel athrawes ac fel Uwch Arweinydd mewn ysgolion uwchradd yng Nglasgow, Merthyr Tudful a Chaerdydd.

Clare delivers training in .b, paws .b, .b Foundation' (MiSP), and MBSR.  

Mae Clare yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundation’ (MiSP), ac MBSR.

See Clare's website for further information / Gweler gwefan Clare am fwy o wybodaeth http://www.mindfulnessforcommunities.co.uk/

Do you have questions about Mindfulness Taster Session (Newport) Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar (Casnewydd)? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Pillgwenny Primary School
Capel Crescent
Newport
NP20 2FT Gwent
United Kingdom

Wednesday, 7 December 2016 from 16:15 to 17:30 (GMT)


  Add to my calendar
Mindfulness Taster Session (Newport)
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar (Casnewydd)
Things to do in Gwent

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.