Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Taster Session
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar
Welshpool / Y Trallwng

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 30 March 2017 from 16:00 to 18:00 (BST)

Mindfulness Taster Session Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth...

Registration Information

Type End Quantity
Mindfulness Taster Session
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar
2d 10h 26m Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness Taster Session Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar Welshpool / Y Trallwng

Event Details

even

NUT Cymru invite you to a free Mindfulness taster session with Helen Marsh at Ysgol Maesydre, Welshpool, on Thursday, 30th March 2017 (16.00 - 18.00).

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i sesiwn blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Helen Marsh yn Ysgol Maesydre, Y Trallwng dydd Iau, 30ain o Fawrth 2017 (16.00 - 18.00).

What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

This free taster is a stand–alone session, however, it can also be the start of the mindfulness journey for those of you who want to explore mindfulness further through the Foundations .b course which supports you to develop your own mindfulness practice.  This course is also a pre-requisite should you chose to train as a .b or paws b mindfulness teacher for children.

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


Mae'r sesiwn blas yma yn rhad ac am ddim ond gall fod yn ddechreuad ar daith ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer y rhai ohonoch sydd eisiau ei archwilio ymhellach trwy gwrs “Foundations .b” sy'n eich helpu i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun. Mae'r cwrs hwn hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. 

If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Helen at Helen@shropshiremindfulness.co.uk 

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Helen ar Helen@shropshiremindfulness.co.uk  

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Helen has over 20 years' experience as a teacher and combines teaching part time with providing Mindfulness training in all settings.  She adheres to the Good Practice Guidance for Teaching Mindfulness-Based Courses and is a listed practitioner on www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php.

Hyfforddwraig

Mae gan Helen dros 20 mlynedd o brofiad fel athrawes ac mae hi'n cyfuno addysgu rhan amser gyda darparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar ym mhob gosodiad. Mae hi'n dilyn Canllawiau Arferion Da ar gyfer Addysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar ac wedi cofrestru fel ymarferydd ar www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php

Helen delivers training in .b, paws .b, .b Foundation' (MiSP) and MBSR.  

Mae Helen yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundation’ (MiSP) ac MBSR.

See Helen's website for further information / Gweler gwefan Helen am fwy o wybodaeth www.shropshiremindfulness.co.uk

Do you have questions about Mindfulness Taster Session Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar Welshpool / Y Trallwng? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ysgol Maesydre
Howell Drive
Severn Street
SY21 7AT Welshpool
United Kingdom

Thursday, 30 March 2017 from 16:00 to 18:00 (BST)


  Add to my calendar
Mindfulness Taster Session
Sesiwn Blasu Ymwybyddiaeth Ofalgar
Welshpool / Y Trallwng
Things to do in Welshpool Course Health

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.