Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Bangor)
8 week course / cwrs 8 wythnos

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Wednesday, 8 March 2017 at 18:00 - Wednesday, 3 May 2017 at 19:30 (GMT)

Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Members
Aelodau NUT
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £50.00 £0.00
Teaching Assistants
Cynorthwywyr Dysgu
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £50.00 £0.00
Other Unions
Undebau Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £80.00 £0.00
Others
Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £100.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Bangor)8 week course / cwrs 8 wythnos

Event Details

Join NUT Cymru and Mariel Jones for an 8 week .b Foundations Mindfulness course starting Wednesday 8th March 2017 (18.00 - 19.30) at The Management Centre, Bangor.

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Mariel Jones yn y Ganolfan Rheolaeth, Bangor, yn dechrau nos Fercher, 8fed o Fawrth 2017 (18.00 - 19.30).


What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

Dates
March - 8th, 15th, 22nd and 29th.

April - 5th, 19th and 26th.
May - 3rd.

Dyddiadau 
Mis Mawrth 8fed, 15eg, 22ain a'r 29ain.
Mis Ebrill - 5ed, 19eg a'r 26ain.
Mis Mai - 3ydd.


If you're interested in attending this taster session but not sure it's for you please contact Mariel at mariel.jones@bangor.ac.uk

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r sesiwn blasu hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Mariel ar mariel.jones@bangor.ac.uk

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer - Mariel Jones

Mariel Jones holds a BA Hons, MA Mindfulness Based Approaches. Mariel has worked in mental health services for the past 25 years and is an accredited member of the British Association of Counsellors and Psychotherapists. An independent mindfulness teacher, she is a member of the CMRP Core Training Team. Mariel specialises in teaching MBSR for staff in organisations, and offers mindfulness in individual therapy, she is able to teach mindfulness through the medium of Welsh and has taught MBCT for people experiencing mental health difficulties. Mariel has a specialist interest in education staff attitudes to student self harm. She has also taught mindfulness for several research projects, including mindfulness for parents of children with complex disabilities, and the ‘Staying Well After Depression’ trial.

Hyfforddwraig - Mariel Jones

Mae gan Mariel Jones BA Anrhydedd ac MA mewn Dulliau Seiliedig ar Feddylgarwch. Mae Mariel wedi gweithio o fewn gwasanaethau iechyd meddwl ers 25ain o flynyddoedd ac mae hi’n aelod achrededig o’r British Association of Counsellors and Psychotherapists. Mae Mariel yn athro meddylgarwch annibynnol ac yn aelod o Dîm Craidd Hyfforddiant CMRP, mae hi’n arbenigo mewn MBSR ar gyfer staff mewn mudiadau ac mae hi’n cynnig meddylgarwch mewn therapi unigol, mae’r gallu ganddi hi i ddysgu meddylgarwch yn y Gymraeg ac mae hi wedi dysgu MBCT ar gyfer pobl yn profi anawsterau iechyd meddwl. Mae gan Mariel ddiddordeb penodol mewn agwedd gweithwyr addysg tuag at hunan-niweidio myfyrwyr. Mae hi hefyd wedi dysgu meddylgarwch ar gyfer sawl prosiect ymchwil, gan gynnwys meddwlgarwch ar gyfer rhieni gyda phlant gyda anableddau cymhleth, a’r treial ‘Staying Well After Depression’.


Do you have questions about Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Bangor)8 week course / cwrs 8 wythnos? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Management Centre
Bangor Business School
College Road
LL57 2DG Bangor
United Kingdom

Wednesday, 8 March 2017 at 18:00 - Wednesday, 3 May 2017 at 19:30 (GMT)


  Add to my calendar
Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Bangor)
8 week course / cwrs 8 wythnos
Things to do in Bangor Course Health

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.