Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Swansea)
8 week course / cwrs 8 wythnos

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 20 October 2016 at 16:30 - Thursday, 2 March 2017 at 18:00 (BST)

Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Members
Aelodau NUT
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £50.00 £0.00
Teaching Assistants
Cynorthwywyr Dysgu
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £50.00 £0.00
Other Unions
Undebau Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £75.00 £0.00
Others
Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
Ended £100.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Swansea)8 week course / cwrs 8 wythnos

Event Details

Join NUT Cymru and Gareth Clode for an 8 week .b Foundations Mindfulness course starting Thursday 20th October 2016 (16.30 - 18.00) at TBC, Swansea.

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Gareth Clode yn TBC, Abertawe, yn dechrau dydd Iau, 20fed o Hydref 2016 (16.30-18.00).


What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

Dates
October - 20th.
 
November - 10th and 24th.

January - 12th and 26th.
February - 9th.

March - 2nd and 9th.

Dyddiadau 
Mis Hydref - 20fed.

Mis Tachwedd - 10fed a 24ain.

Mis Ionawr - 12fed a 26ain.
Mis Chwefror - 9fed.

Mis Mawrth - 2ail a 9fed.


If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Gareth at gareth@learning2b.co.uk

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Gareth ar gareth@learning2b.co.uk 

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Gareth is a full-time Mindfulness facilitator providing Mindfulness training within education, healthcare and the workplace - working with groups, individuals and families.  He adheres to the Good Practice Guidance for Teaching Mindfulenss-Based courses.

Hyfforddwr

Mae Gareth yn hwylusydd Ymwybyddiaeth Ofalgar lawn-amser yn darparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar o fewn addysg, gofal iechyd ac yn y gweithle - yn gweithio gyda grwpiau, unigolion a theuluoedd.  Mae e'n dilyn Canllawiau Arferion Da ar gyfer Addysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar.


Gareth delivers training in .b, paws .b, .b Foundations' (MiSP), Breathworks, MBSR / MBCT and MSC (Mindfulness Self Compassion).

Mae Gareth yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundations’ (MiSP), Breathworks, MBSR / MBCT ac MSC (Mindfulness Self Compassion).

See Gareth's website for further information / Gweler gwefan Gareth am fwy o wybodaethwww.learning2b.co.uk

Do you have questions about Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Swansea)8 week course / cwrs 8 wythnos? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Old Inn
6 Swansea Road
Penllergaer
SA4 9AQ Swansea
United Kingdom

Thursday, 20 October 2016 at 16:30 - Thursday, 2 March 2017 at 18:00 (BST)


  Add to my calendar
Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Swansea)
8 week course / cwrs 8 wythnos
Things to do in Swansea Course Health

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.