Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Training Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Welshpool / Y Trallwng) 8 week course / cwrs 8 wythnos

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 27 April 2017 at 16:30 - Thursday, 13 July 2017 at 18:00 (BST)

Mindfulness Training Hyfforddiant Ymwybyddiaeth...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NUT Members
Aelodau NUT
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 20h 21m £30.00 £0.00 Add to Waitlist
Teaching Assistants
Cynorthwywyr Dysgu
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 20h 21m £30.00 £0.00
Other Unions
Undebau Eraill
Commercial Cost £150
Pris Masnachol £150
1d 20h 21m £55.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness Training Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Welshpool / Y Trallwng) 8 week course / cwrs 8 wythnos

Event Details

Join NUT Cymru and Helen Marsh for an 8 week .b Foundations Mindfulness course starting Thursday 27 April 2017 (16.30 - 18.00) at Ysgol Maesydre, Welshpool. 

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Helen Marsh yn Ysgol Maesydre, Y Trallwng, yn dechrau dydd Iau, 27 Ebrill 2017 (16.30 - 18.00).


What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

Dates
April - 27

May - 4, 11 & 18
June - 8, 15 & 29
July - 13

Dyddiadau 
Mis Ebrill - 27
Mis Mai - 4, 11 & 18
Mis Mehefin - 8, 15 & 29
Mis Gorffennaf - 13


If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Helen at Helen@shropshiremindfulness.co.uk 

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Helen ar Helen@shropshiremindfulness.co.uk  

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Helen has over 20 years' experience as a teacher and combines teaching part time with providing Mindfulness training in all settings.  She adheres to the Good Practice Guidance for Teaching Mindfulness-Based Courses and is a listed practitioner on www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php.

Hyfforddwraig

Mae gan Helen dros 20 mlynedd o brofiad fel athrawes ac mae hi'n cyfuno addysgu rhan amser gyda darparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar ym mhob gosodiad. Mae hi'n dilyn Canllawiau Arferion Da ar gyfer Addysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar ac wedi cofrestru fel ymarferydd ar www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php


Helen delivers training in .b, paws .b, .b Foundation' (MiSP) and MBSR. / Mae Helen yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundation’ (MiSP) ac MBSR.

See Helen's website for further information / Gweler gwefan Helen am fwy o wybodaeth www.shropshiremindfulness.co.uk

Do you have questions about Mindfulness Training Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Welshpool / Y Trallwng) 8 week course / cwrs 8 wythnos? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ysgol Maesydre
Howell Drive
Severn Street
SY21 7AT Welshpool
United Kingdom

Thursday, 27 April 2017 at 16:30 - Thursday, 13 July 2017 at 18:00 (BST)


  Add to my calendar
Mindfulness Training Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Welshpool / Y Trallwng) 8 week course / cwrs 8 wythnos
Things to do in Welshpool Course Health

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.