Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Wrexham)
8 week course / cwrs 8 wythnos

Hyfforddiant NUT Cymru Training

Thursday, 22 September 2016 at 16:30 - Thursday, 24 November 2016 at 18:00 (BST)

Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar...

Registration Information

Use promotional code to access registration.

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Wrexham)8 week course / cwrs 8 wythnos

Event Details

Join NUT Cymru and Helen Marsh for an 8 week .b Foundations Mindfulness course starting Thursday 22nd September 2016 (16.30 - 18.00) at Glyndŵr University.

Mae NUT Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Helen Marsh ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn dechrau dydd Iau, 22ain o Medi 2016 (16.30-18.00).


What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunain-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.


This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

Dates
September - 22nd and 29th.
 
October - 6th, 13th and 20th.

November - 3rd, 17th and 24th.

Dyddiadau 
Mis Medi - 22ain a 29ain.

Mis Hydref - 6ed, 13fed a 20fed.

Mis Tachwedd - 3ydd, 17eg a 24ain.


If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Helen at helen@mindfulness.co.uk

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Helen ar helen@mindfulness.co.uk 

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Helen has over 20 years' experience as a teacher and combines teaching part time with providing Mindfulness training in all settings.  She adheres to the Good Practice Guidance for Teaching Mindfulness-Based Courses and is a listed practitioner on www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php.

Hyfforddwraig

Mae gan Helen dros 20 mlynedd o brofiad fel athrawes ac mae hi'n cyfuno addysgu rhan amser gyda darparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar ym mhob gosodiad. Mae hi'n dilyn Canllawiau Arferion Da ar gyfer Addysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar ac wedi cofrestru fel ymarferydd ar www.mindfulness-network.org/listingspagenew.php


Helen delivers training in .b, paws .b, .b Foundation' (MiSP) and MBSR.  

Mae Helen yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundation’ (MiSP) ac MBSR.

See Helen's website for further information / Gweler gwefan Helen am fwy o wybodaeth www.shropshiremindfulness.co.uk

Do you have questions about Mindfulness TrainingHyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Wrexham)8 week course / cwrs 8 wythnos? Contact Hyfforddiant NUT Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


Room B105
Glyndŵr University
Mold Road
LL11 2AW Wrexham
United Kingdom

Thursday, 22 September 2016 at 16:30 - Thursday, 24 November 2016 at 18:00 (BST)


  Add to my calendar
Mindfulness Training
Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar (Wrexham)
8 week course / cwrs 8 wythnos
Things to do in Wrexham

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.