Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Mindfulness Training (Swansea/ Abertawe) 8 week course / cwrs 8 wythnos

National Education Union Cymru Training

Monday, 16 October 2017 at 16:15 - Monday, 11 December 2017 at 17:45 (BST)

Mindfulness Training (Swansea/ Abertawe) 8 week course...

Registration Information

Registration Type Sales End Price Fee Quantity
NEU Members / Aelodau
Commercial Cost £150 Pris Masnachol £150
Ended £50.00 £0.00
Others / Eraill
Commercial Cost £150 Pris Masnachol £150
Ended £100.00 £0.00
NEU Supply Teachers
Rate for NEU supply teachers.
Ended £30.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Mindfulness Training (Swansea/ Abertawe) 8 week course / cwrs 8 wythnos

Event Details

Join NEU Cymru and Gareth Clode for an 8 week  Foundation Mindfulness course starting Monday 16th October (16.15 - 17.45) at The Old Inn, Penllegaer, Swansea.

Mae NEU Cymru yn eich gwahodd i gwrs 8 wythnos Ymwybyddiaeth Ofalgar gyda Gareth Clode yn The Old Inn, Penllegaer, Abertawe, yn dechrau ddydd Llun, Hydref 16  (16.15-17.45).


 

What is Mindfulness?

Mindfulness is a way of respecting ourselves and our own well-being so that we can live and enjoy life to its full potential. Studies have shown that Mindfulness can successfully reduce anxiety, stress, exhaustion and depression. 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Mae Ymwybyddiaeth Ofalgar yn ffordd o barchu ein hunain a’n hunan-les fel y gallwn fyw a mwynhau bywyd i'w lawn botensial. Mae astudiaethau yn dangos y gall Ymwybyddiaeth Ofalgar leihau pryder, straen, blinder ac iselder.This course supports you in developing your own mindfulness practice and is also a requirement should you choose to train as a .b Paws or .b Mindfulness teacher for children...  http://mindfulnessinschools.org

Mae'r cwrs hwn yn eich cefnogi chi i ddatblygu eich ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich hun.  Mae hefyd yn rhagofyniad os fyddwch am hyfforddi fel tiwtor ymwybyddiaeth ofalgar “.b” neu “Paws .b” ar gyfer plant. ... http://mindfulnessinschools.org

 

Dates / Dyddiadau

Every Monday / Bob dydd Llun

October / Hydref 

  • 16/10/17
  • 23/10/17 

November / Tachwedd 

  • 6/11/17
  • 13/11/17
  • 20/11/17
  • 23/11/17 

December / Rhagfyr

  • 4/12/17
  • 11/12/17

 

If you're interested in attending this course but not sure it's for you please contact Gareth at gareth@learning2b.co.uk

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r cwrs hwn, ond eich bod angen mwy o wybodaeth cyn penderfynu, cysylltwch â Gareth ar gareth@learning2b.co.uk 

To find out more about '.b' visit / I gael mwy o wybodaeth am ‘.b’ ewch i https://mindfulnessinschools.org/what-is-b/.  

Trainer

Gareth is a full-time Mindfulness facilitator providing Mindfulness training within education, healthcare and the workplace - working with groups, individuals and families.  He adheres to the Good Practice Guidance for Teaching Mindfulenss-Based courses.

Hyfforddwr

Mae Gareth yn hwylusydd Ymwybyddiaeth Ofalgar lawn-amser yn darparu hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ofalgar o fewn addysg, gofal iechyd ac yn y gweithle - yn gweithio gyda grwpiau, unigolion a theuluoedd.  Mae e'n dilyn Canllawiau Arferion Da ar gyfer Addysgu Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar.


 

Gareth delivers training in .b, paws .b, .b Foundations' (MiSP), Breathworks, MBSR / MBCT and MSC (Mindfulness Self Compassion).

Mae Gareth yn darparu hyfforddiant mewn ‘.b’, ‘paws .b’, ‘.b Foundations’ (MiSP), Breathworks, MBSR / MBCT ac MSC (Mindfulness Self Compassion).

See Gareth's website for further information / Gweler gwefan Gareth am fwy o wybodaethwww.learning2b.co.uk

Do you have questions about Mindfulness Training (Swansea/ Abertawe) 8 week course / cwrs 8 wythnos? Contact National Education Union Cymru Training

Save This Event

Event Saved

When & Where


The Old Inn
6 Swansea Road
Penllergaer
SA4 9AQ Swansea
United Kingdom

Monday, 16 October 2017 at 16:15 - Monday, 11 December 2017 at 17:45 (BST)


  Add to my calendar
Mindfulness Training (Swansea/ Abertawe) 8 week course / cwrs 8 wythnos
Things to do in Swansea Course Health

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.