MIRI MADRYN - NOS WENER a NOS SADWRN (MEDI 2 a 3) 2022

MIRI MADRYN - NOS WENER a NOS SADWRN (MEDI 2 a 3) 2022

Actions and Detail Panel

£17.50 – £30

Date and time

Location

Y Madryn

Y Madryn

Chwilog

LL53 6SH

United Kingdom

View map

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Miri Madryn! Yr ŵyl cyntaf o lawer yn Y Madryn, Chwilog. Miri Madryn! The first of many fetivals to be held at Y Madryn, Chwilog

About this event

NOS WENER / FRIDAY

  • AL LEWIS
  • Y CLEDRAU
  • MONIARS

NOS SADWRN / SATURDAY

  • PHIL GAS AR BAND
  • GWILYM
  • CELT

Miri Madryn! Yr ŵyl cyntaf o lawer yn Y Madryn, Chwilog. Tafarn a agorwyd ar ei newydd wedd llynedd a sydd a ardal adloniant newydd sbon eleni! Byddwn yn llwyfannu rhai o fandiau mwyaf adnbyddus Cymru yn ogystal a bandiau newydd ifanc a chyffrous. Bydd genres amrywiol yn perfformio drwy’r penwythnos.

Byddwch yn siwr o fwynhau penwythnos hamddenol o gerddoriaeth, diod a bwyd stryd blasus. Gyda bandiau byw yn chwarae trwy’r prynhawn ac i mewn i’r nos ac am £17 y ticed byddwch yn siwr o amser gwych.

Ar y dydd Gwener a Sadwrn gwyl 18+ un unig a gynigir. Bydd croeso i deuluoedd ar y p’nawn dydd Sul am bnawn o hwyl ac adloniant am ddim. Bydd digon o ddiod a bwyd ar gael drwy’r penwythnos.

Felly dewch yn llu i fwynhau penwythnos o gerddoriaeth byw, bwyd a diod blasus ac awyrgylch wych yng ngŵyl cyntaf Miri Madryn!

Miri Madryn! The first held at the newly renovated Y Madryn pub, Chwilog and the first of many!We will be staging some of the most well known and established bands in Wales, along with new up and coming young bands. We will be staging a wide range of genres.

This brilliant event is sure to have you enjoying a relaxing weekend of music, drinks and tasty street food. With live performances all afternoon and into the evening and just £17 a ticket you’re in for a good time.

On the Friday and Saturday it will be an 18+ only event. Families are welcome on the Sunday for free afternoon entertainment. Fully licensed bars and food available.

Order your tickets, grab a drink and soak up the sounds of the first Miri Madryn festival!

MIRI MADRYN - NOS WENER a NOS SADWRN (MEDI 2 a 3) 2022 image

Share with friends